จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com
 
ข้อมูลเรื่องสุขภาพที่ควรทราบก่อนเดินทาง

ร่างกายคุณพร้อมที่จะบินแค่ไหน

เครื่องบินปัจจุบันจะบินสูงที่ความสูง 25000-45000 ฟุต ปัญหาที่เราพบคือปัญหาด้านร่างกายที่พบกับระดับความสูงนั้นๆ นี่เป็นลักษณะหนึ่งของการเดินทางโดยเครื่องบินที่ช่วยส่งคนไข้อาการหนักได้รวดเร็วทันเวลา อย่างไรก็ดี พึงเข้าใจว่าสภาพของเที่ยวบินนั้นไม่ได้เป็นสภาพปกติที่เราเจอทุกวัน และอาจส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายได้
คำว่า ผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ เป็นศัพท์ที่ใช้กันในหมู่สายการบิน หมายถึงผู้โดยสารที่มีอาการป่วยหรือไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรด้วยตนเอง แบ่งออกเป็นสามประเภท
(1) ผู้ที่เดินทางเพื่อไปรับการรักษาโรค
(2) ผู้ที่ต้องการกลับไปเสียชีวิตที่บ้านเกิด
(3) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการเดินทางธุรกิจหรือส่วนตัวใดๆที่บังเอิญได้รับอุบัติเหตุ
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นคำถามที่ผู้โดยสารพบเป็นประจำ เราต้องมีนโยบายนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารเองที่อาจป่วยหนักบนเครื่องขณะเดินทางได้ หรือสภาพของการเดินทางในเครื่องบินอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

 • บนเครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับด้านสุขภาพผู้ป่วยอย่างไรบ้าง
  แม้ว่าสายการบินจะไม่อนุญาตให้นำเข็มฉีดยาบรรจุออกซิเจนขึ้นบนเครื่องบิน สายการบินส่วนใหญ่ก็จะมีเข็มฉีดยาดังกล่าวซึ่งมีขนาด 2 หรือ 4 L/min บนเครื่องบิน โดยผู้โดยสารต้องแจ้งล่วงหน้า 48 ชม.ก่อนการเดินทาง โดยผู้ป่วยจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ที่สามารถฉีดออกซิเจนเข้าร่างกายได้ การเตรียมออกซิเจนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Airport Authorities of India (AAI) เข็มฉีดยาบนเครื่องมีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้อง คุณจึงไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข็มฉีดยามาเอง ส่วนเคร่องอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่น AMBU LIFT รถเข็น อาหารพิเศษ สามารถจัดเตรียมให้คุณได้หากมีการแจ้งล่วงหน้า
 • พื้นที่ที่คับแคบของเครื่องบินจะส่งผลเสียอย่างไรต่อผู้โดยสารที่ไม่สมควรเดินทาง 

ในชั้นประหยัดคุณอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเหยียดขา ผู้โดยสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าอาจมีปัญหาได้ จึงไม่แนะนำให้เดินทาง แม้ในชั้นธุรกิจจะมีพื้นที่มากกว่าก็ตาม พื้นที่ส่วนขาก็ยังน้อยเกินกว่าที่ผู้ป่วยเกี่ยวกับหัวเข่าจะเดินทางเป็นเวลานานๆ ทั้งนี้เรายังจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับการหนีออกจาเครื่องกรณีฉุกเฉินด้วย นอกจากนี้ห้องน้ำยังมีขนาดคับแคบไม่สะดวกต่อผู้ป่วย

 • อะไรคือเรื่องที่ตรงข้ามกับแนวทางปฏิบัติมากที่สุดในการเดินทางทางอากาศ 
  ผู้โดยสารที่ไม่ควรเดินทางปฏิเสธการโดยสารเครื่องบินเพราะ (1) สายการบินไม่ปลอดภัย (2) ผู้โดยสารคนอื่นเป็นโรค ติดเชื้อ (3) คุณภาพของเที่ยวบินไม่ดี เช่นการเปลียนสนามบินปลายทาง การล่าช้า หรือมีผู้เสียชีวิตบนเครื่องบิน
 • มีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไหม 
  ้ผู้ป่วยพึงทำตัวให้เหมือนกับอยู่บ้านตลอดการเดินทาง ทานอาหารตามเวลาปกติ พร้อมเรียมยาไว้ในกระเป๋าด้วย
 • มีคำแนะนำสำหรับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ไหม 
  ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์นั้นแทบจะไม่เหมาะสมกับการเดินทาง เมื่ออายุครรภ์ได้ 28สัปดาห์ หากต้องการเดินทาง ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ส่วนผู้ที่มีอายุครรภ์ 36-38 สัปดาห์ จะต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมต้องเดินทางกับแพทย์ เมื่อคลอดลูกตามธรรมชาติแล้ว มารดาสามารถเดินทางได้ทันทีที่รู้สึกว่าพร้อม เราอนุญาตให้บินได้ในเวลา 48 ชม. หลังการคลอด โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย การเดินทางทางอากาศอาจมีปัญหากับเด็กทารกได้ จึงควรรออย่างน้อย 2 วันหรือจะให้ดี 7 วันก่อนจะพาเด็กบิน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์และเดินทางพร้อมแพทย์
 • คำแนะนำในการถืออุปกรณ์ช่วยชีวิตขึ้นเครื่อง 
  1. ห้ามนำเข็มฉีดยาเข้าเครื่อง

  2. อุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นต้องผ่านการตรว่จความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง

  3. อุปกรณ์แพทย์ใดๆที่ใช้ไฟหรือแบตเตอรี่ต้องตรวจสอบตามกฏวิศวกรรมว่าจะไม่ส่งคลื่นรบกวนการบิน

  4. อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าใช้ผู้โดยสารจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องบิน รายละเอียดด้านไฟฟ้าและรังสีต้องส่งให้ทางเราพิจารณาเช่นกัน
 • เอาไม้ค้ำยันขึ้นเครื่องได้ไหม แล้วมีการอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้าง 
  อนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น ผู้ป่วยต้องเดินทางพร้อมกับพยาบาลที่คอยดูแลได้ แนะนำว่าควรให้เดินทางในเที่ยวบินสำหรับผู้ป่วยเพราะจะมีการบริการเฉพาะมากกว่า

  อะไรคือขอบเขตของความช่วยเหลือที่พนักงานบนเครื่องจะทำได้ ลูกเรือได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถฉีดยา ให้ยาใดๆได้ ไม่สามารถอุ้มหรือพยุงผู้ป่วยพาเข้าห้องน้ำได้ ผู้ดูแลผู้ป่วยพึงเป็นคนจัดการทั้งหมด

  top สรุป: การเดินทางทางเครื่องบินเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางบนเครื่องบินได้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับใบรับรอง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารเอง
  หมายเหตุ: ฟอร์ม MEDA ต้องส่งให้แก่หน่วยแพทย์ภายใน 24-48 ชม.ก่อนวันเดินทาง หากกรอกล่วงหน้านานกว่าสองวัน จะถือว่าใช้ไม่ได้ เ็จ็ทแอร์เวย์ถือคำแนะนำของแพทย์ผู้ตัดสินอาการผู้ป่ว่่ยเป็นที่สุด โดยคำนึงถึงปัญหาต่างๆและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก
  ผู่โดยสารต้องพกยาที่ต้องใช้มาเอง ผู้ป่วยต้องถือเอกสารทางการแพทย์มาเองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้โดยสารที่เป็นผู้ป่วย
  การจัดการผู้โดยสารที่เป็นผู้ป่วยง่ายขึ้นมาก เรามีขั้นตอนในการดูแลผู้โดยสารดังนี้
 • ขั้นที่ 1 – แจ้งแก่พนักงานจองเที่ยวบินของเราว่าผู้ป่วยจะเดินทางเที่ยวบินไหน กรอกฟอร์ม ‘The MEDA Forms’ โดยให้แพทย์เป็นผู้กรอก คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม
 • ขั้นที่ 2 – ฟอร์ม MEDA ใหม่จะต้องกรอกโดยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยและแฟกซ์มาให้แพทย์ของเจ็ทแอร์เวย์ ตามเบอร์

แฟกซ์ด้านล่างนี้:
แพทย์ของเจ็ทแอร์เวย์อยู่ที่นี่:
สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์
Mumbai 022-26156740 022-26156740
Delhi 011-25672422 011-25672422
Chennai 044-22560373 044-22560373
Kolkata 033-25111359 033-25111359
Bangalore 080-52222258 080-52222258
Pune 020-6685591/92/93 (Airport Manager) 020-6685594
Hyderabad 040-27903888 040-27903888

****การอนุมัติ MEDA FORM CUM INDEMNITY BOND จะเป็นหน้าที่ของแพทย์ตามที่ต่างๆ ส่วนสนามบินอื่นๆที่ไม่มีแพทย์ประจำ ให้ถือเอาไปให้แพทย์ที่ใกล้ที่สุดในรายการข้างต้น เช่นผู้โดยสารเดินทางเส้นทาง Vizag-Hyderabad-Chennai ก็ให้ส่งฟอร์มไปที่

 • ขั้นที่ 3 – เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ผู้โดยสารจึงจะจองเที่ยวบินได้
 • ขั้นที่ 4 – พนักงานจองเที่ยวบินของเราจะระบุในใบPNR ว่า “MEDA Cleared –Approved by company doctors” ดังนั้นพนักงานเราที่สนามบินจึงสามารถเตรียมพร้อมบริการได้ล่วงหน้า
 • ขั้นที่ 5- หากผู้โดยสารต้องการอะไรเพิ่มเติม ให้แจ้งพนักงานจองเที่ยวบินล่วงหน้า


*MEDA Form

หากทำตามขั้นตอนดังกล่าว จะช่วยให้เราให้บริการได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ปราศจากซึ่งความวิตกกังวลและเร่งรีบ

ข้อควรระวัง
ผู้โดยสาร MEDA จะได้รับอนุญา่ตให้บินต่อเมื่อเช็คอินและได้รับทราบว่า “fit to travel” การผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถการันตีได้ว่าจะได้เดินทางเพราะอาการของผู้ป่วยอาจแย่ลงหลังจากเวลาผ่านไป

 

จาก jetairways.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates