• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงอาบูดาบีข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab emirates) หรือ ยูเออี มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ประกอบด้วย รัฐต่าง ๆ 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัลไคเวน ล้วนตั้งอยู่ริมทะเลและเป็นแหล่งขนถ่ายและส่งต่อสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

เจ้าผู้ครองรัฐ (Ruler)
แต่ละรัฐมีอำนาจควบคุมดูแลกิจการภายในรัฐของตน รัฐบาลกลางจะรับผิดชอบนโยบายต่างประเทศ

การป้องกันประเทศและนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ
เขตแดน ทิศเหนือ จรดประเทศกาตาร์และอ่าวเปอร์เซีย ทิศตะวันออกจรดประเทศโอมาน ทิศใต้ จรดประเทศโอมานและซาอุดิอาระเบีย ทิศตะวันตก จรดประเทศซาอุดิอาระเบีย

ประชากร
ประมาณ 4,500,000 คน เป็นชาวต่างชาติประมาณ 75% ชาวพื้นเมือง 25% ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและแรงงานจากอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน สหราชอาณาจักรฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เนปาล และกลุ่มประเทศอาหรับด้วย (คนไทยในเอยูอีมีประมาณ 3,500 คน)

เมืองหลวง
กรุงอาบูดาบี(เมืองดูไบเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า)
เมืองสำคัญ ดูไบ ชาร์จาร์ อัลเอน ราสอัสไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัสลไคเวน

ภาษา
ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง 

พลเมือง
อาหรับพื้นเมือง 20% อาหรับจากประเทศอื่น 22% เอเชีย 50% ชาติอื่น ๆ 8%

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ 96 % นับถือศาสนาอิสลาม (นิกายซุนหนี่ 80% ซีอะต์ 16%) คริสต์ ฮินดูและอื่น ๆ 4%

สกุลเงิน
ดีแรห์ม(Dirham) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.65 ดีแรห์ม (1 ดีแรห์ม ประมาณ 11 บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 3.65 เดอร์แฮม เท่ากับประมาณ 10 บาท

ภูมิอากาศ
มีสองฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน เป็นช่วงอากาศร้อนจัด อุณหภูมิในตอนกลางวันอยู่ที่ประมาณ 40-48 องศาเซลเซียส (มีสถติเกิน 50 องศาเซลเซียส) ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม-มีนาคม อากาศจะหนาวอุณหภูมิจะอยู่ในระหว่าง 17-20 องศาเซลเซียส

ประกาศเอกราช
วันที่ 2 ธันวาคม 2514 และถือเป็นวันชาติของยูเออี

รัฐบาล
ยูเออี เน้นการค้าแบบเสรี โดยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนและไม่จัดเก็บภาษี สามารถโอนกำไรออกนอกประเทศอย่างอิสระ

การปกครอง   
ยูเออี เป็นสหพันธรัฐ (Federation) ประกอบด้วย 7 รัฐ อำนาจการปกครองสูงสุดอยู่ที่สภาสูงสุด (Federal Supreme Council) มีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง 7 รัฐ สภานี้จะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Federal Council of Ministers) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขึ้นตรงต่อสภาสูงสุด
การปกครองมีลักษณะเป็นราชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขชื่อ Sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี และมีนายกรัฐมนตรี ชื่อ Sheik Muktoum bin Rashid Al Muktoum เจ้าผู้ครองรัฐดูไบ

เศรษฐกิจ
รายได้หลักของยูเออีขึ้นอยู่กับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เป็นประเทศที่ร่ำรวยมากไม่มีหนี้สินต่างประเทศ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีถึง 140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละประมาณ 19,728 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมายูเออีสามารถเพิ่มรายได้ที่ได้มาจากภาคที่ไม่ใช่น้ำมันอย่างรวดเร็ว เช่น การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเงิน และการธนาคาร นอกจากนี้ยังส่งเสริมเขตการค้าและอุตสาหกรรมเสรีในรัฐต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการท่าเรือ คลังสินค้า การกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เวลาราชการ วันเสาร์-วันพุธ 09.00 - 14.30 น.
ธนาคาร วันเสาร์-วันพฤหัสบดี 08.00 - 13.00 น.
วันพฤหัส-ศุกร์ เป็นวันหยุดราชการของยูเออี สำหรับวันศุกร์เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่บทบัญญัติของศาสนาอิสลามกำหนดให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่ก่อนละหมาด ตอนหัวรุ่งเวลาประมาณ 04.50 จนถึงพระอาทิตย์ตกของวันเดียวกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ยูเออีมีกฎระเบียบห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธาณณะ หากฝ่าฝืนอาจตักเตือนหรือดำเนินการตามกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไทยและยูเออีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2518 ยูเออี เป็นประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยในตะวันออกกลาง ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากยูเออีมากที่สุดกว่า 25 % ของทั้งหมดในปี 2548  คาดว่าจะมีการค้าระหว่างกันมูลค่ากว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การตรวจลงตราต่างประเทศและระเบียบคนเข้าเมือง
ประเภท Visit Visa สามารถพำนักในประเทศได้ 60 วัน ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 100 ดีแรห์ม และอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพำนักได้อีก 1 เดือน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 500 ดีแรห์ม การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีผู้อุปถัมภ์ (sponsor) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในยูเออี             

ประเภท Tourist Visa สามารถพำนักในประเทศได้ 30 วัน ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 100 ดีแรห์ม ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการพำนักได้อีก บริษัทท่องเที่ยวหรือโรงแรมจะเป็นผู้อุปถัมภ์ (sponsor)ในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ ประเภท Transit Visa อนุญาตให้พำนักได้ 96 ชั่วโมง สำหรับผู้เดินทางแวะผ่านโดยสายการบินจะเป็นผู้อุปถัมภ์ (sponsor) ในการดำเนินการยื่นขอวีซ่ากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของยูเออี ให้ผู้โดยสารล่วงหน้าได้ทั้งที่กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบ โดยผู้เดินทางไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการยื่นขอวีซ่าในกรณีที่พักเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับวันละ 100 ดีแรห์ม โดยทั่วไป การเข้าไปทำงานในยูเออี จะต้องมี Employment Visa จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน แต่ในปัจจุบันทางการของยูเออีมีระเบียบผ่อนผันให้นายจ้างนำคนงานเข้ามาในยูเออีได้โดย Visit Visa และสามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็น Employment Visa ได้หลังจากที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศแล้ว

ยูเออีมีความปลอดภัยสูง ประชากรในประเทศใช้ชีวิตอย่างปกติสุขท่ามกลางความหลากหลายด้านสัญชาติ ยูเออีมีมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลมาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนแทบปราศจากโจรผู้ร้ายหรือการฉกชิงวิ่งราว ยูเออีห้ามนำเข้ายากล่อมประสาทและยานอนหลับ (เช่น แวเลี่ยม ยกเว้นจะมีใบสั่งแพทย์กำกับ) และห้ามนำสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าเป็นหนังสือ วีดีโอ ภาพโป๊เปลือย เข้าประเทศหรือแสดงพฤติกรรมที่ส่อถึงการไม่ให้เกียรติสตรีเพศทั้งในที่ลับและที่แจ้ง และจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว              

หน่วยราชการไทยในยูเออี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
Villa 45 (Behind EPPCO & Pizza Hut) Al Wasl Road, Jumeirah 11,P.O.Box 51844,Dubai,U.A.E.
Tel : (971-4) 349 2863

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ
Suite 407 ,Deira Tower,Al Nasser Square, P.O.Box 1083,Dubai,U.A.E.
Tel : (971-4) 228 4553 Fax: (971-4) 222 0934
E-mail : ttcdubai@emirates.net.ae

สำนักงานผู้แทนททท.
Suite 304, BU Haleeba Plaza, Al Muraqqubat Road, P.O.Box 13142, Dubai, U.A.E.
Tel : (971-4) 266 1896 Fax : (971-4) 266 2975
E-mail : shaikh@thaimile.ae

สำนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
No.1 Bu Haleeba Plaza, Al Muraqqabat Road, P.O.Box 13142,Dubai,U.A.E.
Tel : (971-4) 268 1701-2 Fax : (971-4) 268 1703
E-mail : dxbaatg@emirates.net.ae

 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

East 18/1,District 80,Al Muroor Road, 4th Street, Opposite Al Falah Plaza, P.O.Box 47466,Abu Dhabi,U.A.E.
Tel : (971-2) 642-1772
Fax : (971-2) 642-1773
E-mail : thaauh@emirates.net.ae

การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates