• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศออสเตรเลีย

สรุปข้อมูล ประเทศออสเตรเลีย โดย BkkFly.com

ข้อมูลทั่วไป กรุงแคนเบอร์ร่า 

พื้นที่
7,682,300 ตร.กม.

เมืองหลวง
กรุงแคนเบอร์รา ตั้งอยู่ในนครหลวงออสเตรเลีย (Australia Capital Territory : ACT)

สกุลเงิน
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ACT)

ภาษาประจำชาติ
ภาษาอังกฤษ

ระบบไฟฟ้า
220-240 โวลต์ AC 50 HZ ปลั๊กไฟเป็นแบบ 3 ขา ต่างจากไทย จำเป็นต้องนำ Adapter ไปด้วย

รหัสโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศของออสเตรเลียคือ 61 ทางไกลจากออสเตรเลียไปไทย ให้กด 0011 ตามด้วย 66 และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ที่ต้องการ

ฤดูกาล
ในออสเตรเลียจะตรงข้ามกับฤดูกาลในทวีปยุโรป คือ ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน-พฤศจิกายน) ฤดูร้อน (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูหนาว(มิถุนายน-สิงหาคม)

เวลา
ข้อมูลที่ควรทราบ ออสเตรเลียมีการแบ่งมาตรฐานเวลาออกเป็น 3 โซน คือ มาตรฐานเวลาตะวันออก (EST) สำหรับรัฐชายฝั่งตะวันออก (ACT ทัสมาเนีย วิคตอเรีย นิวเซาท์เวลส์ และควีนส์แลนด์) มาตรฐานเวลาตอนกลาง (CST) สำหรับรัฐนอร์ทเทิร์นเทริทอรี่และเซาท์เทริทอรี่ ซึ่งช้ากว่าทางฝั่งตะวันออก 30 นาที และเวลามาตรฐานตะวันตก (WST) ซึ่งช้ากว่าฝั่งตะวันออก 2 ชั่วโมง ดังนั้น หากที่เมืองเพิร์ท เวลา 12.00 น. ที่เมืองดาร์วินและเมืองอะดิเลด จะเป็นเวลา 13.30 น. ส่วนที่ซิดนีย์และเมลเบิร์นจะเป็น 14.00 น. เวลาที่ประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าประเทศไทย 3 ช.ม. แต่จะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น (Daylight Saving) ในฤดูร้อน ซึ่งจะทำให้เวลาในออสเตรเลียเร็วกว่าไทย 4 ช.ม.

การขับขี่ยานพาหนะ
ในประเทศออสเตรเลียจะขับชิดทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับประเทศไทย และกฏหมายจำกัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะในออสเตรเลียมีความเข็มงวดมาก ดังนั้น จึงขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และควรสังเกตป้ายกำหนดความเร็ว ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปการขับขี่ยานพาหนะในตัวเมืองจะถูกจำกัดความเร็วที่ 60 กม. ต่อชม. ในย่านที่พักอาศัย 50 กม. ต่อชม. และตั้งแต่ 80 ถึง 110 กม. ต่อชม.ในเขตรอบเมือง เขตต่างจังหวัด เขตทางด่วน และเขตทางหลวง ยกเว้นกรณีที่ป้ายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กฎหมาย
การดื่มสุรามีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงไม่ควรดื่มสุราก่อน และขณะขับขี่ยานพาหนะ หรือเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ให้เป่าถุงลมตรวจปริมาณแอลกฮอล์ และตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกฮอล์ในกระแสเลือดเกินกว่าที่กำหนด ผู้นั้นจะมีความผิด ได้รับโทษปรับและยึดใบอนุญาตขับขี่ได้ ออสเตรเลียมีกฎหมายเข้มงวดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสดและแห้ง เมล็ดพืช พืช ผัก ผลไม้ สัตว์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต้องแจ้งให้ทางการออสเตรเลียทราบ โดยกรอกในบัตรโดยสารขาเข้า พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศ

เมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย
ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้า ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะรับสัมภาระ
เมื่อรับสัมภาระแล้ว ท่านจะต้องผ่านช่องศุลกากร ซึ่งจะแบ่งเป็นช่องสีเขียว และช่องสีแดง
หากท่านแน่ใจว่าไม่มีของต้องห้ามที่จะต้องสำแดงให้ใช้ช่องทางสีเขียวหากท่านมีของต้องสำแดงให้ใช้ช่องทางสีแดง
โดยที่ออสเตรเลียมีมาตรการตรวจสอบและกักกันโรคอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในออสเตรเลีย ดังนั้น เมื่อได้รับสัมภาระแล้ว เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบสิ่งของบางอย่างที่ท่านนำติดตัวมา หากเจ้าหน้าที่พบว่า ท่านมีของที่ควรสำแดง แต่ท่านไม่ได้สำแดง เจ้าหน้าที่อาจจะถือว่าท่านมีเจตนากระทำความผิด ซึ่งจะมีโทษปรับ หรือจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ
หลังจากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หากเป็นของที่ไม่สามารถนำเข้าได้ ท่านจะต้องมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำลาย แต่หากเป็นสิ่งของที่จำเป็นอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด หรือต้องได้รับการป้องกันเชื้อโรค ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือจะยกให้เจ้าหน้าที่ทำลาย
ข้อควรทราบเรื่องวีซ่า

ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR) และนักเรียน (STUDENT) ไม่มีสิทธิทำงาน
การลักลอบทำงานในออสเตรเลียเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องถูกส่งกลับทันที
หน่วยราชการไทยในกรุงแคนเบอร์รา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และทหารอากาศ
6 Titheradge Placce, Chapman, ACT 2611
โทรศัพท์ (ุ612) 6286-8837 โทรสาร (612) 6286-8847

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
5 Stonehaven Crescent,Red Hill, ACT 2603 โทรศัพท์ (612) 6273 - 2165
โทรศัพท์ (ุ612) 6286-8837 โทรสาร (612) 6286-8847

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
127 Hawkesbury Crescent, Farrer,ACT 2607
โทรศัพท์ (612) 6286 - 5513 โทรสาร (612) 6286 - 5877

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงแคนเบอร์รา
10 Bulwarra Close, O' Malley, ACT 2660
โทรศัพท์ (ุ612) 6286-8837 โทรสาร (612) 6286-8847

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
76 Hopetoun Circuit, Yarralumla, ACT 2606
โทรศัพท์ (612) 6281-1371 โทรสาร (612) 6285-3071

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในออสเตรเลีย

รัฐ Queensland
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบริสเบน
87 Annerley Road, South Brisbane, Queensland 4102
โทรศัพท์ (617) 3846-7771 โทรสาร (617)3846-7772

รัฐ Victoria
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมลเบิร์น
Suit 301, 566 ST., Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004
โทรศัพท์ (613) 9533-9100 โทรสาร (613) 9533-9200

รัฐ Southern Australia
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองอะดิเลด
1st Floor, 72 Flinders Street, Adelaide, SA 5000
โทรศัพท์/โทรสาร (618) 8232-7474

รัฐ Western Australia
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองเพิร์ธ
135 Victoria Avenue, Dalkeith WA 6009
โทรศัพท์ (618) 9368-8092 โทรสาร (618) 9221-1635

 หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
เป็นระยะเวลานานโปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงแคนเบอร์รา
(Royal Thai Embassy)
111 EmpireCircuit, Yarralumla, ACT 2600
โทรศัพท์ (612) 62731149
โทรสาร (612) 6273 1518
E-mail :rtecanberra@mfa.go.th

ข้อมูลทั่วไป นครซิดนี่ย์ 

ที่ตั้ง
นครซิดนีย์เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย

ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของนครซิดนีย์ค่อนข้างสบาย ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป
อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อน (ธ.ค.-ก.พ.) ประมาณ 21.7 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) ประมาณ 12.6 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมิถุนายนจะมีฝนตกบ่อยที่สุด

ประชากร
นครซิดนีย์เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมหลากหลาย ประชากรร้อยละ 30 เกิดในต่างประเทศ ร้อยละ 15.1 จากจำนวนนั้นมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กฎจราจร
ของนครซิดนีย์เข้มงวดมากในเรื่องของการขับขี่ขณะมึนเมา และการใช้เข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ที่เดินทางมายังนครซิดนีย์ควรจะทำประกันภัย ซึ่งควรจะให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากต้องเรียกใช้บริการของรถพยาบาลด้วย

ระบบการคมนาคมของนครซิดนีย์
ีนครซิดนีย์มีระบบคมนาคมทั้งรถประจำทาง รถรับจ้าง (taxi) เรือ เรือรับจ้าง (water-taxi) รถราง รถลอยฟ้า (monorail) และรถไฟ ซึ่งถือเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญที่สุดของนครซิดนีย์โดยจะมีสองสถานีหลักที่สำคัญคือ สถานีรถไฟทาวน์ฮอลล์ (Town Hall) ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใจกลางเมืองและสถานีรถไฟเซ็นทรัล (Central) ซึ่งถือเป็นสถานีท่า (เหมือนสถานีรถไฟหัวลำโพง) โดยทั่วไปแล้วระบบการคมนาคมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล อย่างไรก็ตามในส่วนของเอกชน รัฐบาลก็มีมาตรการควบคุมอัตราค่าโดยสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกันท่าอากาศยานระหว่างประเทศและท่าอากาศยานภายในประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครซิดนีย์ออกไปทางทิศใต้ประมาณ 16 กม.

ข้อควรปฏิบัติ
ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางและบัตรผู้โดยสารขาเข้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่ท่านจะรับสัมภาระ และเนื่องจากออสเตรเลียมีมาตรการการตรวจสอบและกักกันโรคอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในออสเตรเลีย ดังนั้นเมื่อท่านได้รับสัมภาระแล้ว เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบสิ่งของบางอย่างที่ท่านนำติดตัวมาด้วย ดังนั้นท่านควรใช้ช่องทางออกให้ถูกต้อง ช่องเขียว ไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องสำแดง ช่องแดงไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีของต้องสำแดง ทั้งนี้หากเจ้าหน้าทีพบว่ามีของที่ควรต้องสำแดงแต่ท่านไม่สำแดง จะถือว่าท่านกระทำความผิด มีโทษปรับ 100 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (หรือมากกว่า) หรือจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างรายการสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าออสเตรเลียมีดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ของสดทุกชนิด รวมทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ไข่และนมสด ถั่วและเมล็ดธัญญพืชต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์สัตว์หรือที่เกี่ยวกับสัตว์ คือ สัตว์ที่ยังมีชีวิต
ผลิตภัณฑ์จำพวกพืชหรือต้นไม้ คือ ต้นไม้ที่ยังมีชีวิต เนื้อเยื่อ ราก หน่อ ตา กิ่งของต้นไม้
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ เช่น อาวุธ วัตถุไวไฟ เวชภัณฑ์ อาจไม่ได้รับอนุญาตนำเข้า ดังนั้นจึงควรติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

หมายเหตุ
ท่านสามารถนำของใช้ที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น หน้ากากม้า อานม้า กรงนก หรือเครื่องแต่งบ้านที่ทำมาจากส่วนของพืชเข้ามาในประเทศได้ อย่างไรก็ตามของเหล่านั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบ และ/หรือป้องกันเชื้อโรค จากสถานกักกันโรค (quarantine) เสียก่อน โดยทั่วไปแล้วท่านจะได้รับสิ่งของของท่านคืนภายหลัง จากที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หากเป็นของที่ไม่สามารถนำเข้าท่านต้องมอบของเหล่านั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำลาย แต่หากเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด หรือจำเป็นที่ต้องได้รับการป้องกันเชื้อโรค ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือจะให้เจ้าหน้าที่จัดการทำลาย และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมา ท่านควรใช้ช่องมีของต้องสำแดง อนึ่ง ท่านจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หากท่านมีเงินสดรวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

การนำเข้าเครื่องใช้ต่าง ๆ สินค้าตัวอย่างหรือสินค้าปลอดภาษี
ผู้ที่เดินทางมาออสเตรเลียสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ เครื่องประทินผิว ติดตัวมาด้วยโดยไม่ต้องเสียภาษี หากคิดเป็นมูลค่าต่ำกว่า 400 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (200 ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.125 ลิตร (อายุมากกว่า 18 ปี) บุหรี่ไม่เกิน 250 มวน หรือซิการ์ หรือยาเส้นไม่เกิน 250 กรัม (อายุมากกว่า 18ปี) ผู้นำเข้าสินค้าตัวอย่างจะต้องจ่ายภาษีนำเข้าหากต้องการนำมาจำหน่ายในภายหลัง แต่ไม่ต้องจ่ายภาษีหากต้องการใช้ในงานแสดงสินค้า อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเสียก่อน โดยท่านจะสามารถติดต่อผ่านหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ภายในประเทศไทยได้
สินค้าตัวอย่างเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยกักกันโรค (quarantine) เสียก่อน

ข้อควรทราบ
นอกจากผู้ถือสัญชาตินิวซีแลนด์แล้ว คนต่างชาติต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องก่อนจะเดินทางมาออสเตรเลีย
คนต่างชาติอื่น ๆ รวมทั้งผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว (visitor) และวีซ่านักเรียน (student) ไม่มีสิทธิทำงานในออสเตรเลีย หากไม่มีวีซ่าทำงานที่ถูกต้อง การลักลอบทำงานในออสเตรเลียเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบต้องเดินทางออกนอกประเทศทันที

หน่วยราชการไทยในนครซิดนีย์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
เลขที่ 75-77 ชั้น 1 Pitt St. Sydney NSW 2000
โทรศัพท์ : 9241 1075-6 โทรสาร : 9251-5981

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 75-77 ชั้น 2 Pitt St. Sydney NSW 2000
โทรศัพท์ : 9247 7549 โทรสาร : 9251-2465

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
เป็นระยะเวลานานโปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานกงสุลใหญ่ ณนครซิดนีย์
131 ชั้น 8 macquarie St. Sydney NSW2000
โทรศัพท์ : 9241 2542 โทรสาร : 92478312
เวลาทำการ : 9.30-13.00 น. และ 14.00-17.00 น.


การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates