• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศเบลเยี่ยม กรุงบรัสเซลส์

สรุปข้อมูล ประเทศเบลเยี่ยม โดย BkkFly.comข้อมูลทั่วไป

เมืองหลวง
กรุงบรัสเซลส์

ภาษา
ภาษาราชการมี 3 ภาษา ฝรั่งเศส เฟลมมิช เยอรมัน
ชุมชนเบลเยี่ยม แบ่งออกเป็น 3 ชุมชนตามภาษาที่ใช้
- Flemish หรือ Flanders (ใช้ภาษาเฟลมมิช)
- Francophone หรือ Wallons (ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
- Brussels (ใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเฟลมมิช)
- German (ที่จังหวัด Eupen)

การปกครอง
สหพันธรัฐ มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ พระราชาธิบดี King Albert ที่ 2 นายกรัฐมนตรี นาย Guy Verhofstadt

สกุลเงิน
ยูโร(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 50 บาท)

พื้นที่
30,528 ตร.กม.

ประชากร
10 ล้านคน

ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นป่าเขาเรียกว่า Ardennes

เวลา
ฤดูร้อน ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
ฤดูหนาว ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง
ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของเบลเยี่ยมเป็นลักษณะเหมือนกับยุโรปทางตอนเหนือ ประกอบด้วย 4 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 5-30 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนใต้ของประเทศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-39 องศาเซลเซียส มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี

เมืองสำคัญ
เบลเยี่ยมถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประะเทศ และศูนย์กลางการประชุม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ

กรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วย 19 เขต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ ประชาคมยุโรป องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (นาโต) เป็นต้น มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน
- เป็นเมืองที่ใช้สองภาษา (bilingual) แต่ในทางปฏิบัติ ภาษาฝรั่งเศสมักจะถูกใช้เป็นภาษาหลัก
- เมืองสำคัญอื่นได้แก่ Antwerpen Liege และ Gent

การคมนาคม
เบลเยี่ยมเป็นจุดศูนย์กลางของยุโรป มีเส้นทางติดต่อกับประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศ เส้นทางรถไฟ Eurostar ซึ่งสามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง ไปยังประเทศฝรั่งเศสโดยรถไฟ TGV 1 ชั่วโมง 20 นาที และรถไฟ Thalys ความเร็วสูงไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

การเข้าเมือง
คนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องติดต่อขอรับตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยก่อน สำหรับหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูตซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา แต่สามารถอยู่ในเบลเยี่ยมได้เพียงไม่เกิน 90 วัน แต่ถ้าต้องการไปเยือนประเทศอื่นในกลุ่ม Schengen ต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท Schengen Visa จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมด้วย

เบลเยี่ยมเป็น 1 ใน 10 ประเทศยุโรปที่ได้ลงนามในความตกลง Schengen (เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย และกรีซ) ซึ่งผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราจากประเทศใดประเทศหนึ่งใน 10 ประเทศนี้สามารถเดินทางต่อไปประเทศอื่น ๆ อีก 9 ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากประเทศที่เหลือ แต่หากขอรับการตรวจลงตราจากประเทศใดก็ต้องเดินทางเข้าประเทศนั้น เป็นจุดแรก (First port of entry)

หน่วยราชการไทย

สำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (Office of Commercial Affairs)
Avenue Franklin D.Roosevelt 188,1050 Brussels.
โทรศัพท์ (322) 673-0060, 674-7310
โทรสาร (322) 673-4425, 674-7319

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (Office of Agricultural Affairs)
Avenue Franklin D. Roosevelt 184,1050 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-6069, 672-7207 โทรสาร (322) 672-6437

สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร (Office of the Customs Counsellor)
89 Derve du Rembucher, 1170 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-5853, 660-5759 โทรสาร (322) 675-2649

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of Science and Technology)
Boulevard du Souverain 412,1150 Brussels
โทรศัพท์ (322) 675-0797 โทรสาร (322) 662-0858

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมือง Antwerp
Frans Van Hombeechplein 10,Antwerpen(Berchem)
โทรศัพท์ (32-4) 95 22 99 00โทรสาร (32-3) 218-7294

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมือง Liege
Rue Cote d'Or 274 , 4000 Liege
โทรศัพท์ (04) 252-2163 โทรสาร (04) 252-2475

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำ Luxembourg
14,Rue Erasme,L-1468,Luxembourg
โทรศัพท์ (352) 407 878 โทรสาร (352) 407 804

สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
Avenue de la Toison d' Or 21, 1050 Brussels
โทรศัพท์ (02) 502-4744 โทรสาร (02) 502-6947

สมาคมมิตรภาพไทย-เฟลมมิช
Galaestraat 15,8680 Koekelare,Belgium
โทรศัพท์ (051) 582767 โทรสาร (051) 583078

วัดไทยธรรมมาราม เบลเยี่ยม (Wat Thai Dhammarrm)
71 Chaussee de Louvain 1410 Waterloo Belgium
โทรศัพท์ (32-2) 385 2855   โทรสาร (32-2) 385 2856

 วัดพุทธเสรี (Wat Buddhaseree)
14 laagland, 2200 Herentls, Belgium
โทรศัพท์ (014) 237 161 โทรสาร (03) 644-2550  

วัดพุทธแอนด์เวิร์ป (Wat Buddha Antwerp)
1A,Krommelei,2110 Wijnegem Antwerpen                  
โทรศัพท์ (32-3) 326-4577  

วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน เบลเยี่ยม (Wat Dhammapateep)                                           
Kouterdreef,37,B-2800 Mechelen,Belgium                           
โทรศัพท์/โทรสาร (32-1) 529-0099

สมาคมร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก
1120 Chausee de Waterloo 1180 Brussels
โทรศัพท์ (02) 374-4962 โทรสาร (02) 375-4468

มีร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์กประมาณ 40 ร้าน นอกจากนี้ยังมีซุปเปอร์มาเก็ตไทยในเมืองใหญ่ ๆ และซุปเปอร์มาเก็ตจีน ซึ่งสามารถหาซื้อผักสด ผลไม้ เครื่องปรุงอาหาร ของชำและของใช้ไทย ๆ จากร้านค้าดังกล่าวได้ ขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่สมาคมฯ

ปัญหาที่คนไทยมักประสบเมื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ปัญหาทางด้านภาษา การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ไม่ประสงค์จะติดต่อประสานงานกับสถานทูตฯโดยไม่จำเป็น ไม่มีเอกสารสำคัญประจำตัวหรือหากมีก็หมดอายุใช้การไม่ได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสถานทูตฯ เพื่อติดต่อได้ในยามจำเป็น

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเบลเยี่ยม
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
2 Square du Val de la Cambre, 1050 Brussels,
โทรศัพท์ (322) 640 68 10 โทรสาร (322) 648 30 66
E-mail : thaibxl@thaiembassy.be
เวลาทำการ
ระหว่าง 09.30 - 12.30 น. และ 14.00 - 17.00 น.
ฝ่ายกงสุล
ระหว่าง 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์ - อาทิตย์

การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates