• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน

สรุปข้อมูล ประเทศเดนมาร์ก โดย BkkFly.comข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark ตามภาษาเดนิช)

เมืองหลวง
โคเปนเฮเกน (Copenhagen) หรือ Kobernhavn ตามภาษาเดนิช)

พื้นที่
42,930 ตร.กม. (ไม่รวมเกาะกรีนแลนด์และเกาะแฟโร ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเอง) เดนมาร์กประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 400 เกาะ ซึ่งร้อยละ 90 ไม่มีผู้อาศัย

ประชากร
รวมทั้งสิ้นประมาณ 5.3 ล้านคน ร้อยละ 70 อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด 4 เมืองตามลำดับได้แก่ Copenhagen, Arhus, Odense และ Aalborg ประชากรเกือบทั้งสิ้นเป็นชนชาติเดน (Dane) ร้อยละ 3 เป็นชาวต่างชาติ 

ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุขของรัฐ สมเด็จพระราชินีนาถ มาร์เกรเธอที่ 2

ภาษาประจำชาติ
เดนิช (Danish) อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย คนเดนิชส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี 

เศรษฐกิจ
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) ต่อหัวต่อคน อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก มาตรฐานการครองชีพจึงค่อนข้างสูง อาชีพหลัก ๆ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมบริการ กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น

ศาสนา
คริสต์ นิกาย Evangelical Lutheran

ความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์กและอื่น ๆ
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
มีขึ้นเมื่อมีการลงนามสนธิสัญญามิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างสยามกับเดนมาร์ก เมื่อปี 2401 (ค.ศ. 1858)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
(Office of Commercial Affairs)
Hellerupvej 76,2900 Hellerup, Denmark
โทรศัพท์ (45) 3962-6999 โทรสาร (45) 3962-6099
E-mail : dep@thaicom.dk

สำนักงานการบินไทย สาขาภาคพื้นสแกนดิเนเวีย
(Thai Airways International Office)
16 Raadhupladsen, 1550 Copenhagen V, Denmark.
โทรศัพท์ (45) 3375-0100 โทรสาร (45) 3375-0180
(แผนกตั๋วและสำรองเที่ยวบิน โทรศัพท์ (45) 3375-0120

เที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกนและสายการบิน SAS (เวลาการบิน 10 ช.ม. 55 นาที)
ท่าอากาศยานาโคเปนเฮเกน
เป็นศูนย์กลางการบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีเที่ยวบินเข้า-ออก กับนครต่าง ๆ กว่า 110 แห่งทั่วโลก ท่าอากาศยานห่างจากใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน 20-25 นาที โดยรถยนต์

วัดไทยในเดนมาร์ก : 2 แห่ง คือ                               
วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร
: H.P. Hansensvej 3, 3660 Stenlose, Denmark.
โทรศัพท์ (45) 4717-1180                                                 

วัดป่าโคเปนเฮเกน
Rytterager 100, 2791 Dragor, Denmark. โทรศัพท์ (45) 3294-2522

จำนวนคนไทยที่พำนักอาศัยในเดนมาร์ก : ประมาณ 6,000 คน
จำนวนคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเดนมาร์ก : ประมาณ 8,191 คน (2547)
จำนวนคนเดนมาร์กเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย : ประมาณ 89,672 คน (2547)

สภาพอากาศ
อากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบถึง 3 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 16-18 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ความแตกต่างของเวลา ช้ากว่าประเทศไทย 6 ช.ม. (ปลายเดือนตุลาคม-ปลายเดือนมีนาคม)

เงินสกุล
โครนเดนมาร์ก (DKK) อัตราแลกเปลี่ยนเงินโครนเดนมาร์กกับเงินสกุลต่างประเทศที่สำคัญคือ 1 โครน = 6.5 บาท และ 6 โครน = 1 ดอลลาร์สหรัฐและ 7 โครน= 1 ยูโร

โรงแรม
ประมาณ 80 แห่ง 400-2,400 โครนต่อคืน รวมอาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว 

ภัตตาคารไทย
มีประมาณ 40 แห่ง (ประมาณ 25 แห่งในกรุงโคเปนเฮเกน) 
ร้านขายของชำของคนไทย นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย
ประมาณ 15 แห่ง ไม่นับร้านขายของชำทั่วไปและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าไทย วางจำหน่าย 

การโทรศัพท์ทางไกลไปยังประเทศไทย
รหัสประเทศไทย (0066) + รหัสจังหวัด [อาทิ กรุงเทพฯ (2) เชียงใหม่ (53), ขอนแก่น (43), สงขลา (47) เป็นต้น] + หมายเลขโทรศัพท์
การโทรศัพท์นอกจากใช้เครื่องของที่พักติดต่อโดยตรงหรือผ่านโอเปอเรเตอร์แล้ว อาจใช้เครื่องสาธารณะโดยหยอดเหรียญหรือ Phone card หรือบัตร Pre-paid card ของบริษัทเครือข่ายต่าง ๆ 
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินทุกประเภท คือ 112
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูล คือ 113 

กระแสไฟฟ้า
220 โวลต์เช่นเดียวกับไทย 
หน่วยการวัด เมตริกตัน

เวลาเปิดทำการของร้านค้าโดยทั่วไป
จันทร์-ศุกร์ : 09.30-18.00 น.
เสาร์ : 09.00-14.00 น.
อาทิตย์ : ปิดทำการ
เวลาเปิดทำการของธนาคาร
จันทร์-พุธและศุกร์: 09.30-16.00 น.
พฤหัสบดี : 09.30-18.00 น.
การใช้บริการที่ร้านอาหาร : ไม่จำเป็นต้องให้ทิป (tip)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT หรือ MOM ตามภาษาเดนิช)
ร้อยละ 25 ซึ่งสามารถขอรับคืนได้ที่อากาศยานก่อนออกจากเดนมาร์ก โดยผู้ซื้อ/ผู้เดินทางต้องแสดงใบเสร็จและสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

คำบางคำในภาษาเดนิชที่อาจเป็นประโยชน์ กุ๊ดเด๋ (Goddag) = สวัสดี
ฟาร์เวล (Farvel) = ลาก่อน
ทัก (Tak) = ขอบคุณ
หมังทัก (Mamge Tak) = ขอบคุณมาก
โอ้นสะกุ (Undsk vid) = ขอโทษ

ข้อสนเทศที่พึงทราบ
การเดินทางไปเดนมาร์ก ถ้าเป็นหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ที่อยู่คือ
10 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 2132021-5
หนังสือเดินทางทูต-ราชการ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักอยู่ได้ 3 เดือน นักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในเดนมาร์ก
คนเดนมาร์กเคารพกฎระเบียบ รวมทั้งระเบียบการจราจร อาทิ การสัญจรบนทางเท้า การใช้ทางข้ามถนน สัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้เดินเท้า ผู้ขับขี่จักรยาน-จักรยานยนต์ และผู้ขับขี่รถยนต์
คนเดนมาร์กโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อต่อเด็ก สตรี คนชรา และสัตว์เลี้ยงเป็นการเฉพาะ
สำนักงานการท่องเที่ยวกรุงโคเปนเฮเกน (Wonderful Copenhagen Tourist Information) Tel. (45) 33 11 13 25

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเดนมาร์ก
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณี จำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
(Royal Thai Embassy)Norgesmindevej 18,2900 Hellerup Denmark
โทรศัพท์ เบอร์กลาง (45) 39 62 50 10
ฝ่ายกงสุล (45) 09 90 00 90-91
โทรสาร เบอร์กลาง(45) 39 62 50 59
ฝ่ายกงสุล (45) 39 96 06 80


การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates