• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศอิสราเอล กรุงเทลอาวีฟ

สรุปข้อมูล ประเทศอิสราเอล โดย BkkFly.com

 

ข้อมูลทั่วไป

ประชากร 
มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน 80% เป็นชาวยิว ที่เหลือเป็นชาวคริสต์ และมุสลิม

เมืองหลวง
เยรูซาเล็ม

เมืองสำคัญ
เทลอาวีฟ , ไฮฟา , เบียร์ เชวา 

ภาษาราชการ
ฮิบรู อังกฤษ

ภูมิอากาศ
แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ทางใต้สุดอากาศร้อนชี้น และอากาศเย็นปานกลาง และมีฝนตกเล็กน้อย ในฤดูหนาว

ภูมิประเทศ
อิสราเอลมีภูมิประเทศหลายลักษณะทั้งที่ราบชายฝั่งทะเล (ภาคตะวันตก) หุบเขา เทือกเขา (ภาคตะวันออก) ทะเลทราย (ภาคใต้) ทะเลสาบเดดซี ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของโลกก็อยู่ที่อิสราเอลเช่นกัน
วันหยุด ศุกร์ (บ่าย) และเสาร์ (ทั้งวัน)

สกุลเงิน
เชคเกล
อัตราแลกเปลี่ยน 1 เชคเกล = 10 บาท

การคมนาคม
รถเมล์หยุดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้างสรรพสินค้า
ปิดวันเสาร์

ไปรษณีย์
วันอาทิตย์ - พฤหัส เปิดทำการเวลา 08.30 - 18.00 น. วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.00 - 12.00 น.

ธนาคาร 
วันอาทิตย์ อังคาร และพุธ เปิดทำการเวลา 08.30 - 13.00 
วันจันทร์ และพฤหัสบดี เปิดทำการเวลา 08.30 - 13.00 และ 16.30 - 19.00 น.
วันศุกร์ เปิดทำการระหว่าง 08.30 - 12.00 น.

วัฒนธรรม
อิสราเอลมีวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันกล่าวคือ วัฒนธรรมโบราณของยิวที่เก่าแก่กว่า 4,000 ปีและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการหลั่งไหลของชาวยิวจากทั่วโลกที่กลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศโดยเฉพาะเมื่อก่อตั้งรัฐอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2491

ชาวอิสราเอลร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่ทันสมัย แต่ก็มีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่า ส่วนประชากรอีกร้อยละ6 อยู่ในชนบท โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 ลักษณะ คือ คิบบุตช์และโมชาฟ

ข้อมูลแรงงานที่ควรทราบ
ค่าจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน คือ 3,335.18 เชคเกลต่อเดือน ต่อการทำงาน 186 ชั่วโมง ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงคือ 17.93 เชคเกล แต่คนงานต้องจ่ายภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ทำให้รายได้สุทธิต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

ค่าทำงานล่วงเวลา
หากทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และเวลาทำงานปกติ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 9 ขึ้นไปถือเป็นการทำงานล่วงเวลา โดย 2 ชั่วโมงแรก จะได้ค่าทำงานล่วงเวลาร้อยละ 1.25 ของค่าจ้างในชั่วโมงทำงานปกติ และชั่วโมงถัดไปจะได้รับค่าล่วงเวลาร้อยละ 1.50 ของค่าจ้างชั่วโมง
ทำงานปกติ

หมายเหตุ
วันทำงานปกติ 8 ชั่วโมง/วันศุกร์ 6.5 ชั่วโมง

สวัสดิการ
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีประกันสุขภาพ และประกันสังคมทุกคน เพื่อคุ้มครองกรณีป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ดี สำหรับ ผู้ที่หลบหนีทำงานอยู่ใน อส.นายจ้าง มักจะไม่ทำประกันสุขภาพและประกันสังคมให้ ซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตลง

ภาษี
แรงงานต่างชาติทุกคนต้องจ่ายภาษีรายได้ โดยนายจ้างเป็นผู้หักจากค่าจ้างทุกเดือน ระหว่าง 210-853 เชคเกล ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน หากมีรายได้มาก ต้องจ่ายภาษีรายได้มากตามส่วน

ค่าสวัสดิการ
นายจ้างต้องจ่ายค่าสวัสดิการแก่ลูกจ้างปีละประมาณ 3,226 เชคเกล ดังนี้

วันหยุดตามประเพณี
ลูกจ้างที่ทำงานครบเดือน มีสิทธิหยุดตามประเพณีปีละ 9 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 747.18 เชคเกล

วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีๆ ละ 12 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 996.24 เชคเกล

เงินรางวัลประจำปี
ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีๆ ละ 5 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 1,482.50 เชคเกล

นายจ้างที่หักภาษีเต็มในปีที่สองต้องจ่ายค่าสวัสดิการ ปีละ 3,226 เชคเกล ให้แก่ลูกจ้างด้วย
นายจ้างต้องจัดทำใบจ่ายเงินเดือนที่แสดงรายละเอียดค่าจ้างค่าล่วงเวลา การหักเงินและอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างด้วย
นายจ้าง/บริษัทจัดหางาน ไม่มีอำนาจส่งแรงงานกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ขอให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือหากถูกส่งกลับ
หากท่านไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางการอิสราเอลกำหนด เมื่อท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทย สามารถไปร้องทุกข์ให้บริษัทจัดหางานที่จัดส่งท่านรับผิดชอบได้ โดยไปร้องทุกข์ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดหรือที่คณะทำงานปราบปรามการหลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานฯ ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม. โทร. 0-2245-1025

คำแนะนำในการทำงานและใช้ชีวิต
ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นมิตรกับนายจ้างและคนท้องถิ่น
สามัคคีและช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน
ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และเว้นการดื่มสุรา
ห้ามทะเลาะวิวาท / ทำร้ายร่างกาย
ห้ามเสพและจำหน่ายสิ่งเสพติด
ห้ามเล่นการพนัน
ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิด


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอิสราเอล
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
(Royal Thai Embassy)
"Golda Center" 21 Shaul Hamelech Blvd.,
Tel Aviv 64367
โทรศัพท์ (9723) 695 8991,695 8980,(97-29) 695-89
โทรสาร (9723) 695 8991
E-mail : mailto:thaiath@otenet.gr
thaitlv@netvision.net.il

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates