• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด

สรุปข้อมูล ประเทศปากีสถาน โดย BkkFly.comข้อมูลทั่วไป

พื้นที่
802,900 ตร.กม. แบ่งเป็น 4 แคว้น คือ ปัญจาป ซินต์ บาโลชิสถาน และแคว้นชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ (NWFP)

เมืองหลวง
กรุงอิสลามาบัด เมืองท่าสำคัญคือ การาจี 

เมืองสำคัญ
ละฮอร์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นปัญจาป การาจีเป็นเมืองของแคว้นซินต์ และเมืองท่าที่สำคัญ                         

อากาศ
ฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ช่วง มิ.ย.-ก.ค. มีมรสุม
ฤดูหนาว อุณหภูมิในกรุงอิสลามาบัด และตอนเหนือเฉลี่ย 1-5 องศาเซลเซียส

ศาสนา
ร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษา
อูรดู เป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

อัตราแลกเปลี่ยน
1 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 59 รูปีปากีสถาน (2548)
1 รูปีปากีสถาน ประมาณ 0.7 บาท 

การคมนาคม
ถนนหนทางภายในประเทศยังไม่สะดวกนัก และระบบการขนส่งมวลชนยังไม่เพียงพอ

ข้อควรรู้
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะสุภาพสตรี ควรแต่งกายด้วยชุดที่ปกปิดมิดชิด หลีกเลี่ยงการแต่งชุดรัดรูป นุ่งกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้นหรือใส่เสื้อแขนสั้นในที่สาธารณะหากเดินทางไปต่างจังหวัด แนะนำให้มีผ้าคลุมศีรษะเล็กน้อย จะเป็นการสุภาพ
ควรให้ความเคารพสถานที่สำคัญทางศาสนาและถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่แคว้น Azed Jummu Kashmir จะต้องขอรับใบอนุญาตจากทางการปากีสถานก่อนเดินทาง
ก่อนถ่ายรูปคนพื้นเมือง (โดยเฉพาะสตรี) จะต้องขออนุญาตก่อน
ห้ามถ่ายรูปสถานที่ตั้งของทหาร สะพาน และสนามบิน ฯลฯ
ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีการชุมนุมทุกประเภท
เวลาของปากีสถาน ช้ากว่าไทย 2 ชั่วโมง
ควรดื่มน้ำแร่บรรจุขวด
ไฟฟ้า ระบบ 220 โวลต์
โทรศัพท์ : เลขรหัสประเทศ 92 รหัสเมือง อิสลามาบัด 051 ละฮอร์ 042 การาจี 021
ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบ และโปลิโอก่อนเดินทางไปปากีสถาน
การขับรถ ชิดซ้าย ใช้ใบขับขี่สากลได้

การเข้าเมือง
การเดินทางเข้าปากีสถาน จะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานที่กรุงเทพฯ ก่อน
การเดินทางเข้าปากีสถานโดยผิดกฎหมายจะถูกลงโทษจำคุก 10 ปี หรือปรับจำนวน 10,000 รูปีปากีสถาน
ปากีสถานไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสิ่งพิมพ์ต้องห้ามเข้าประเทศ
การลักลอบนำยาเสพติดเข้า-ออกประเทศ จะถูกลงโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต โดยการแขวนคอ

การศึกษา
มหาวิทยาลัยในปากีสถานที่ กพ. ให้การรับรองมีจำนวน 24 แห่ง
การสมัครเข้าศึกษาสามารถกระทำได้โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานที่กรุงเทพฯ และผู้จะเดินทางมาศึกษาต้องได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนก่อน
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้ภาษาอังกฤษ และอูรดู
การศึกษาในสถาบันศาสนา (Madrassah) ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลปากีสถาน ซึ่ง กพ.จะไม่สามารถรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว ปัจจุบันรัฐบาลปากีสถานได้ประกาศห้ามนักศึกษาต่างชาติศึกษาใน (Madrassah)
การไปศึกษาในปากีสถาน นักศึกษาจะต้องได้รับการยินยอมจากรัฐบาลไทยเสียก่อน โดยจะต้องไปขอ (Non Objection Certifivate- NOC) ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
การสมัครเข้าศึกษาในปากีสถานสามารถยื่นใบสมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย โดยแนบหนังสือยินยอม (NOC) จากรัฐบาลไทย
นักศึกษาจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทการศึกษา (Study Visa) ก่อนเดินทางไปปากีสถาน
นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปปากีสถานโดยใช้ Tourist Visa เนื่องจากรัฐบาลปากีสถานจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนประเภทและต่ออายุวีซ่า และจะให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปขอรับการตรวจลงตรา Study Visa อีกครั้ง
หน่วยราชการไทย

สำนักงานการบินไทย เมืองการาจี
โทรศัพท์ (92-21) 568-5792, 566-0158-64
โทรสาร (92-21) 568-1513

สำนักงานการบินไทย เมืองละฮอร์
โทรศัพท์ (92-42) 637-1115, 630-9791-4

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
Royal Thai Embasssy, Islamabad
House No.23  Street No.25  F8/2 Islamabad
โทรศัพท์ (92 51) 228-0909, 228-2586,225-2185
โทรสาร (92-51) 225-6730
E-mail : thaiemb@dsiplus.net.pk

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
Royal Thai Consulate-General, Karachi
House No.23/ A-II , Main Khayaban-e-Shamsheer,
Phase V, Defense Housing Authority, Karachi
โทรศัพท์ (92-21) 587-4417,586-7097,583-0706                   
โทรสาร (92 21) 583-5409

สำนักงานการบินไทย กรุงอิสลามาบัด
โทรศัพท์ (92 51) 227-2141-2
โทรสาร (92 21) 279-1939

สำนักงานการบินไทย เมืองละฮอร์
โทรศัพท์ (92 42) 637-1115, 630-9791-4
โทรสาร (92 42) 636-8690

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองละฮอร์
โทรศัพท์ (92-42) 731-4431-2
โทรสาร (92-42) 735-2683

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศโอมาน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
(Royal Thai Embassy)
House No.23  Street No.25  F8/2 Islamabad
โทรศัพท์ (92 51) 228-0909, 228-2586,225-2185
โทรสาร (92-51) 225-6730
E-mail : thaiemb@dsiplus.net.pk


การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates