• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา

สรุปข้อมูล ประเทศฟิลิปปินส์ โดย BkkFly.com

 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ จำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ

เมืองหลวง
กรุงมะนิลา

ประชากร 
85.5 ล้านคน

ศาสนา
ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค

ภาษา
ใช้ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ

การปกครอง
ฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของสเปน และสหรัฐฯ ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนางกลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย

แรงงาน
ฟิลิปปินส์มิใช่ตลาดแรงงานไทย หากถูกชักชวนให้เดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อการไปทำงานที่ใช้แรงงาน หรือเพื่อเป็นทางผ่านไปทำงานประเทศที่ 3 ก็ควรจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำลังจะถูกหลอกลวง ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงแรงงานฯ หรือกระทรวงต่างประเทศก่อน

นักเรียน
ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงเป็นแหล่งทางเลือกหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับในยุคเมื่อ 20 ปีมาแล้ว เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์สามารถให้โอกาสทางการศึกษาทดแทนประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอื่น ๆ ซึ่งมีค่าเล่าเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆ

ข้อแนะนำ 
เนื่องจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฟิลิปปินส์ได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ไปเล่าเรียนในฟิลิปปินส์จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน การขอการตรวจลงตรา (วีซ่า) และการเดินทาง เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็นพิเศษ
การติดต่อขอข้อมูล ควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย การสมัครเข้าเรียน หากกระทำผ่านระบบนายหน้าควรต้องใช้ความระมัดระวัง รวมทั้งควรตรวจสอบกับสำนักงาน กพ. เรื่องการรับรองสถานศึกษาด้วย
ระบบการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก็มีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ เช่น วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถเรียนหนังสือได้ จะต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภท การต่อวีซ่า การขอวีซ่าขาออกสำหรับการกลับมาเยี่ยมบ้าน รวมทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องสอบถามจากหน่วยงานของฟิลิปปินส์ เช่น สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เป็นต้น
ข้อควรคำนึง คือสภาพแวดล้อมอาจไม่สะดวกเท่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัว รวมทั้งระบบการสอนของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีการสอนเป็นภาษาพื้นเมือง (ตากาล็อก) มากขึ้น อาจทำความลำบากใจให้นักเรียนไทยได้

นักธุรกิจ
ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจของไทยเข้าไปดำเนินงานและลงทุนในฟิลิปปินส์หลายบริษัท อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีนักธุรกิจของไทยเข้าไปประกอบอาชีพในบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าในฟิลิปปินส์จะยังไม่มีการก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจไทย แต่ก็สามารถรวมตัว และให้ความช่วยเหลือแก่นักธุรกิจที่เพิ่งเข้าไปตั้งหลักแหล่งใหม่ได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นตัวกลางที่จะประสานให้มีการติดต่อพบปะหารือกัน

ข้อแนะนำ
การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น

การตรวจลงตรา
การต่ออายุการตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนทำใบขออนุญาตทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องมีการตระเตรียม โดยสามารถมอบหมาย หรือต้องให้สำนักงานกฎหมายของท้องถิ่นดำเนินการให้ได้
ฟิลิปปินส์มีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่คล้ายกับไทย ดังนั้นน่าที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ได้ง่าย

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฟิลิปปินส์
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น กงสุลกิตติมศักดิ ์ ณ เมืองเซบู

Mr.Roy Chiongbian
Honorary Consul to Cebu
Royal Thai Consulate in Cebu                              
C/o Eastern Shipping Lines
Concer Magallanes and
M.J. Cuenco Streets, Cebu
P.O. Box 561 Cebu
โทรศัพท์ (63-32) 70261, 93270
โทรสาร (63-32) 93013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
(Royal Thai Embassy)
107 Rada/Thailand Street
Legaspi Village, Maktati city
โทรศัพท์ (63-2) 815-4219-20, 816-0696-97
โทรสาร (63-2) 815-4221 
E-mail : rtemml@pldtdsl.net   
Postal address:P.O.Box 1228,
Makati Central Post Office Makati 1252


การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates