ระบบชำระบัตรเครดิตออนไลน์ กับ BKKFLY
Welcome to Bkkfly Online Payment


ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการใช้บริการชำระเงินทางออนไลน์กับ BKKFLY.com ท่านสามารถทำการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม และบริการอื่น ๆ ของทางเรา โดยชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ของเราได้ด้วยตัวท่านเอง โดยกรอกข้อมูลเลขที่อ้างอิง ซึ่งท่านจะได้รับจากรายละเอียดการใช้บริการของเรา ผ่านทางอีเมล์ ในข้อความ "Your Reservation Number" ท่านสามารถนำเลขที่อ้างอิง ที่ท่านได้รับ นำมาใส่เพื่อเริ่มระบบการชำระเงินทางออนไลน์

Thank you for using our services. You can settle your payment with your credit card via our Online Payment Service. You can start the online payment by fill in your Reference Number that you will get from our booking confirmation e-mail under item “Your Reservation Number”. It is to retrieve your records and begin your online payment process.

หลังจากนั้นใส่อีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะแสดงรายละเอียดบริการที่ท่านใช้พร้อมนำท่านสู่การชำระเงิน ด้วยการจ่ายบัตรเครดิตทางออนไลน์ จนเสร็จสมบูรณ์

E-Mail Address: Please fill in your e-mail address that the system can reply you with payment confirmation e-mail once the process complete.

ทั้งนี้ระบบการชำระเงินผ่านออนไลน์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของ Veri Sign จาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Our Online Payment is secured and certified by VeriSign from Kasikorn Thai Bank.

** บัตรเครดิตจากต่างประเทศ ทางบริษัทรับเฉพาะบัตรวีซ่า และ มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
** Remarks: Only Visa & MasterCard are accepted for Online Payment.

Your Reference Number :
Email :

*ขั้นตอนการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ (ตัวอย่างภาพประกอบ)

ขั้นตอนการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต

    ระบบชำระเงินอัตโนมัตินี้ ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อรองรับสำหรับผู้โดยสาร ที่ทำการจองผ่านระบบ หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่ และยังไม่ได้ชำระเงิน และตัดสินใจ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์ทีหลัง โดยท่านไม่จำเป็นต้องชำระเองที่บริษัทฯ แม้ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

1. เมื่อท่านประสงค์จะชำระเงิน ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์ อ้างอิงกับรายการที่ท่านจองไว้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งเลขที่ อินวอยส์ให้ท่านทราบ
2. ท่านสามารถนำเลขที่อินวอยส์ใส่ลงไปในช่องที่เตรียมไว้ พร้อมระบุอีเมล์ และทำตามขั้นตอนต่อไป
3. ระบบจะแสดงรายละเอียด การเดินทางของท่าน พร้อมยอดเงินที่ท่านต้องชำระ และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคาแล้ว ให้ท่านคลิ๊กกดปุ่ม Pay with credit card ถ้าเลขที่อินวอยส์ของท่านถูกต้อง ระบบจะนำพาท่านไปยังเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิต จากนั้นทำตามคำแนะนำของเว็บไซต์ธนาคารต่อไป จนจบกระบวนการ

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates