ประวัติ สายการบิน ออลนิบปอน แอร์เวย์ All Nippon Airways ประวัติ สายการบิน ออลนิบปอน แอร์เวย์ All Nippon Airways

ออลนิปปอนแอร์เวย์ (อังกฤษ: All Nippon Airways) เป็นสายการบินขนาดใหญ่อันดับที่สองของญี่ปุ่น รองจากเจแปนแอร์ไลน์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมีท่าอากาศยานหลักนานาชาติคือ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ และ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (โอซาก้าใต้) และมีท่าอากาศยานหลักภายในประเทศคือ ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ท่าอากาศยานนานาชาติโอซะกะ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) และ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ซัปโปโร)
ANA จัดตั้งขึ้นโดยการควบรวมของ แอร์นิปปอน (สายการบินภูมิภาค) และ แอร์เจแปน (ผู้ให้บริการเช่าเหมาลำ) และต่อมาในปี 2547 ANA ได้จัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำในนามของ แอร์เน็กซ์ (Air Next) เพื่อทำการบินจากท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ซึ่งเริ่มทำการบินครั้งแรกในปี 2548 และในปีเดียวกันนั้น (2547) ANA ได้เป็นผู้ถืหุ้นหลักในสายการบินนะกะนิคอน แอร์ไลน์ เซอร์วิส (NAL) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองนาโกย่า และในปี 2548 ได้เปลี่ยนชื่อนะกะนิคอนฯ เป็น แอร์ เซ็นทรัล พร้อมทั้งย้ายที่ทำการไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

สายการบินนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ในนามของ นิปปอนเฮลิคอปเตอร์ แอนด์ แอร์โร่เพลน โดยมีชื่อย่อว่า NH NH เริ่มบริการเที่ยวบินเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2496 โดยเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และ 15 ธันวาคมปีเดียวกัน NH ได้ทำการบินในเที่ยวบินขนส่งสินค้า ระหว่างโอซาก้าและโตเกียวด้วยเครื่องบินรุ่น de Havilland Dove ต่อมาให้บริการเที่ยวบินผู้โดยสารในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2497 ในเส้นทางเดียวกัน และทำการเปลี่ยนอากาศยานเป็นรุ่น de Havilland Heron และได้ขยายเส้นทางการบินสู่คิวชู และ ซัปโปโร
ฟาร์อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (Far Eastern Airlines) เป็นอีกสายการบินหนึ่งที่เป็นส่วนก่อตั้ง ANA โดย FEA ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ก่อนหน้า NH เพียงหนึ่งวัน แต่กระนั้นก็มิได้ทำการบินจนกระทั่งวันที่ 20 มกราคม 2497 ในเที่ยวบินขนส่งสินค้า ระหว่างโอซาก้าและโตเกียว และใช้เครื่อง de Havilland Dove และขยายเส้นทางจากโตเกียวสู่ คาโกชิม่า

FEA ได้ควบรวมกิจการกับ NH ในวันที่ 1 ธันวาคม 1957 และเปลี่ยนชื่อเป็น ออล นิปปอน แอร์เวย์ โดยสาหเตุที่เลือกชื่อนี้เพราะว่า คำว่า Japan Airlines แม้จะเป็นชื่อสามัญ แต่ได้จดทะเบียนเป็นชื่อสายการบินไปแล้ว จนในที่สุดได้เลือกเอาชื่อ "ออล นิปปอน แอรเวย์" มาใช้อย่างเป็นทางการ

ประวัติ สายการบิน ออลนิบปอน แอร์เวย์ All Nippon Airways.

ก่อตั้ง 1952 (as Nippon Helicopter)
ท่าอากาศยานหลัก - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
- ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว
- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
- ท่าอากาศยานนานาชาติโอซะกะ
ท่าอากาศยานรอง - ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
- ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ
รายการสะสมแต้ม ANA ไมล์เอจ คลับ
ห้องรับรอง คลับ ANA เลาจ์
พันธมิตรสายการบิน สตาร์อัลไลแอนซ์
ขนาดฝูงบิน 172 (+ 86 orders)
จุดหมายปลายทาง 71
บริษัทแม่ All Nippon Airways Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
บุคคลหลัก - Mineo Yamamoto (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- Yoji Ohashi (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates