วิธีการดู E-Ticket
 

วิธีการดู E - Ticket

 
  การจองที่ยังไม่ได้ออกตั๋ว  
  1. จุดแรกตรวจสอบชื่อ ผู้โดยสารให้ถูกต้อง
2. จุดที่สอง สังเกตุว่า จะยังไม่มี หมายเลข E - Ticket
 
   
     
  การจองที่้ออกตั๋วแล้ว  
  1. จุดแรกตรวจสอบชื่อ ผู้โดยสารให้ถูกต้อง
2. จุดที่สอง สังเกตุว่า จะ่มี หมายเลข E - Ticket
 
   
     
  วิธีการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์  
 
1. ค้นหาข้อมูลเมือง, ประเทศ ที่ต้องการเดินทางไป 2. ทำการจองตั๋วเครื่องบิน ผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ หรือ จองตั๋วกับเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-728-4533 3. รอเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับทันที เพื่อยืนยันการจอง 4. ชำระเงิน พร้อมออกตั๋ว เครื่องบิน
 
เงื่อนไขสำคัญการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
เรียนท่านอุปการะคุณทุกท่าน ก่อนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โปรดรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขดังกล่าวนี้ค่ะ
  • การจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ท่านต้องจองอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
  • ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นบางสายการบิน ต้องออกตั๋วทันที เนื่องจากที่นั่งจำนวนจำกัด หากมีเหตุที่ท่านไม่สามารถชำระเงินได้ หรือ ชำระเงินในช่วงที่อยู่นอกเหนือเวลาทำการออกตั๋ว การจองของท่านจะถูกยกเลิก ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งให้ทราบ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วของท่าน หากพบว่ามีความไม่ถูกต้องในเรื่องของชั้นที่นั่ง สายการบิน ราคาตั๋ว ที่จองเข้ามาทุกกรณี โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านได้ดำเนินการชำระเงินเข้ามาแล้ว และไม่ต้องการดำเนินการต่อ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากท่านไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
 
 
จองตั๋วเครื่องบินกับ BKKFLY.com
  • ประหยัดมากกว่า ด้วยตั๋วเครื่องบินราคาถูก
  • จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ยืนยันผลการจองตั๋วได้ทันที
  • มีตั๋วเครื่องบินที่ครอบคลุมทุกเส้นทาง
  • ระบบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน SMS ฟรี !
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates