จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
ร่วมงานกับ BKKFLY.com


  เอเชีย (Asia)
เที่ยวญี่ปุ่น
เที่ยวฮ่องกง
เที่ยวเกาหลี
เที่ยวสิงคโปร์
เที่ยวจีน
เที่ยวฟิลิปปินส์
เที่ยวอินโดนีเซีย
เที่ยวพม่า
เที่ยวเวียดนาม
เที่ยวลาว
เที่ยวอินเดีย
เที่ยวไต้หวัน
เที่ยวภูฎาน
เที่ยวศรีลังกา
เที่ยวเนปาล
เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวบรูไน
เที่ยวมัลดีฟ
เที่ยวอุซเบกิสถาน
   

  ยุโรป (Europe)
เที่ยวอังกฤษ
เที่ยวสเปน
เที่ยวเยอรมัน
เที่ยวเนเธอร์แลนด์ /ฮอลแลนด์
เที่ยวฝรั่งเศส
เที่ยวอิตาลี
เที่ยวกรีซ
เที่ยวรัสเซีย
เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
เที่ยวนอร์เวย์
เที่ยวฟินแลนด์
เที่ยวสวีเดน
เที่ยวโปแลนด์
เที่ยวตุรกี
เที่ยวจอร์แดน

  อเมริกาเหนือ (North America)

เที่ยวอเมริกา

เที่ยวแคนาดา

  อเมริกาใต้ (South America)
เที่ยวบราซิล
เที่ยวเม็กซิโก

  แอฟริกา (Africa)
เที่ยวแอฟริกาใต้

  ตะวันออกกลาง (Middle East)
เที่ยวอาหรับ เอมิเรตส์
เที่ยวบาห์เรน

  โอเชียเนีย (Ocenia)
เที่ยวออสเตรเลีย
เที่ยวนิวซีแลนด์

 
กรุงเทพมหานคร
ทัวร์กรุงเทพ


"สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร – ที่เที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร"
สรุปข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดย BkkFly.com

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย

 

กรุงเทพมหานครmore ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
 ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

 ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ

 
 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา

ด้วยความเป็นเมืองหลวงของไทยมายาวนานกว่า 200 ปี เป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่ยังคุณค่าไม้เสื่อมคลาย กรุงเทพฯจึงเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์์ที่สวยงามด้วยสถาปัตนกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งนกท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือน


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา ส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
หรือที่เรียกว่าวัดโพธิ์ อยู่ที่ถนนมหาราชเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียน พระปริยัติธรรมนอกจากนี้ที่วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย

4. วัดบวรนิเวศวิหาร
อยู่ที่ถนนพระสุเมรุ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ เป็นแม่กองก่อสร้างเคยเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อคราวทรงผนวช

 


สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระที่นั่งพิมานรัตยา พระที่นั่งจักรีมหา ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ ศาลหลักเมือง วัดราชบูรณะ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม วัดมหาธาตุราชรังสฤษดิ์ วัดสะเกศ วัดสุทัศน์เทพวราม วัดเบญจมบพิตร ฯลฯ

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งที่ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก ก็คือความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวทั้งจากประสบการณ์น่าประทับใจที่ไม่เหมือนมหานครใด รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย ด้วยคุณภาพของสินค้า บริการ และราคาที่สมเหตุสมผล


 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. จดหมายเหตุมิวเซียมสยาม
หากในวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลาที่คุณว่างจนไม่รู้จะทำอะไร อีกทั้งรู้สึกเบื่อหน่าย หากว่าต้องนั่ง-นอนอยู่กับบ้านเฉยๆ มาเดินทางไปกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้ประโยชน์กับตนเอง อีกทั้งเพลิดเพลินกับการบอกเล่าผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ...ที่คุณไม่ควรพลาด

2. พระบรมมหาราชวัง (Grand Palace)
พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัย ลักษณะแบบแผนการก่อสร้าง คล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในบริเวณวังเหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระอารามหลวง ในเขตวังนี้นับเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณ

3. พระที่นั่งอนันตสมาคม
อาคารหินอ่อนศิลปะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ตั้งเด่นสง่างามอยู่ปลายถนนราชดำเนิน เขตดุสิต ในอาณาบริเวณเดียวกับพระที่นั่งวิมานเมฆ ใกล้กับพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร และสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา ส่วนมากเรามักจะมองเห็นด้านหน้าของพระที่นั่ง จากทางลานพระบรมรูปทรงม้า แต่ประตูทางเข้าชมจะอยู่ด้านหลัง ซึ่งจะเข้าได้จากทางถนนอู่ทองใน ตรงข้ามเขาดิน หรือทางถนนราชวิถี

4. ตลาดนัดจตุจักร
ตลาดนัดจตุจักรหรือที่เรียกกันว่า JJ Market แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตสุดสัปดาห์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นี่เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่รวบรวมสินค้ามากมายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีสินค้าหลากชนิดให้เลือกสรร แถมได้ของที่ถูกใจในราคาที่ย่อมเยา สร้างสีสันในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับคนกรุงเทพฯ มาช้านาน จนนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญกลางเมืองหลวงแห่งนี้

5. เยาวราช
เยาวราช ถนนที่มีความยาว 1 กิโลเมตร กับชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ที่นี่ เป็นแหล่งธุรกิจ ร้านทอง แหล่งบันเทิง อาหาร สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเยาวราช ก็คือร้านทองเยาวราช หน้าร้านริมฟุตบาทมีแผงขายของเต็มไปหมด ซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเยาวราช เรื่องอาหาร ตลาดเก่าของกินเยอะมากทั้งกลางวันและกลางคืน และพาไปสักการะที่ วัดมังกรเยาวราช (วัดมังกรกมลาวาส) หรือวัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดสังกัดจีนนิกาย ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง

 

 

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates