จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
ร่วมงานกับ BKKFLY.com


  เอเชีย (Asia)
เที่ยวญี่ปุ่น
เที่ยวฮ่องกง
เที่ยวเกาหลี
เที่ยวสิงคโปร์
เที่ยวจีน
เที่ยวฟิลิปปินส์
เที่ยวอินโดนีเซีย
เที่ยวพม่า
เที่ยวเวียดนาม
เที่ยวลาว
เที่ยวอินเดีย
เที่ยวไต้หวัน
เที่ยวภูฎาน
เที่ยวศรีลังกา
เที่ยวเนปาล
เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวบรูไน
เที่ยวมัลดีฟ
เที่ยวอุซเบกิสถาน
   

  ยุโรป (Europe)
เที่ยวอังกฤษ
เที่ยวสเปน
เที่ยวเยอรมัน
เที่ยวเนเธอร์แลนด์ /ฮอลแลนด์
เที่ยวฝรั่งเศส
เที่ยวอิตาลี
เที่ยวกรีซ
เที่ยวรัสเซีย
เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
เที่ยวนอร์เวย์
เที่ยวฟินแลนด์
เที่ยวสวีเดน
เที่ยวโปแลนด์
เที่ยวตุรกี
เที่ยวจอร์แดน

  อเมริกาเหนือ (North America)

เที่ยวอเมริกา

เที่ยวแคนาดา

  อเมริกาใต้ (South America)
เที่ยวบราซิล
เที่ยวเม็กซิโก

  แอฟริกา (Africa)
เที่ยวแอฟริกาใต้

  ตะวันออกกลาง (Middle East)
เที่ยวอาหรับ เอมิเรตส์
เที่ยวบาห์เรน

  โอเชียเนีย (Ocenia)
เที่ยวออสเตรเลีย
เที่ยวนิวซีแลนด์

 
เที่ยวนราธิวาส


“สถานที่ท่องเที่ยวนราธิวาส – ที่เที่ยวจังหวัดนราธิวาส”

จังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้ามาแต่อดีต ปัจจุบันเป็น 1 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
นราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน

 

จังหวัดนราธิวาสmore ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในนราธิวาส
 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
 ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

 ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ

 
 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


1. มัสยิดกลาง

เป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามสร้างเมื่อ พ.ศ.2524 เป็นอาคารตึก 3 ชั้น หลังคาทรงโดม ตามแบบมัสยิดทั่วไปและมีหอคอยสูง

2. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นตำหนักที่ประทับแรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคมของทุกปี ที่ตั้งพระตำหนักอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลอ่าวไทยสูงจากระดับน้ำทะเล 173 ฟุตโดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงปั้นหยาสมัยใหม่ ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้เป็นศิลปนิยมของชาวภาคใต้

3. วิหารหลวงพ่อแดง
สถานธรรมะเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่สวยงามและเงียบสงบ

4. พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประทานพรที่สวยงามและ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างตามแบบพุทธศิลป์ สกุลช่าง อินเดียตอนใต้ (แบบขนมต้ม)

5. มัสยิดตะโละมาเนาะ
มัสยิดนี้แตกต่างจากมัสยิดอื่นตรงที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง อาคารจะใช้สลักไม้ยึดแทนตะปูหรือสกรูเหล็ก เป็นการสร้างแบบศิลปไทยพื้นเมืองประยุกต์ ผสมผสานกับศิลปะแบบจีนและมลาย

 

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต

1. น้ำตกซาเบง

เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติ ห้อมล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและสวนผลไม้เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา บาลา
พื้นที่เกือบทั้งหมดของเขตฯเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดงดิบหรือป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าขนาด ใหญ่ของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้ป่าฮาลา - บาลาเป็นแหล่งอาศัยของพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายาก

3. หาดอ่าวมะนาว
เป็นหาดทรายที่อยู่ติดกับแนวภูเขาริมทะเลที่สวยงาม ชายหาดทอดยาวจรดแม่น้ำบางนรา ฝั่งขวาจรดเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บริเวณหาดจะพบแนวสนเขียวตลอดชายหาด

4. น้ำตกโต๊ะโม๊ะ

เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ประกอบด้วยธารน้ำตก 4 ชั้น บริเวณทางขึ้นมีลำธารน้อยใหญ่เรียงรายตลอดแนว และเต็มไปด้วยเกาะแก่งขนาดต่าง ๆ

5. น้ำตกศรีตันหยง
เป็นน้ำตกที่ค้นพบใหม่ ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความร่มรื่นของป่าเขา

 

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

ด่านสุไหงโกลก
บ้านบางมะนาว
ด่านสุไหงโกลก
บ้านบางมะนาว : หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวา
 


1. ศุนย์รวมพรรณป่าไม้ 60 พรรษา มหาราชินี
เป็นสวนที่ทำการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ป่ามาปลูกเป็นหมวดหมู่ตามวงศ์ (Family) ตามสกุล (Genus) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางนิเวศวิทยาเป็นหลัก

2. หมู่บ้านทอน
เป็นหมู่บ้านของชาวประมงไทยมุสลิม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเรือกอและทั้งของจริงและขนาดจำลอง ภายในบริเวณหมู่บ้านมีศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านคือ เสื่อกระจูดสำหรับซื้อเป็นของฝาก

3. ชุมชนตลาดยี่งอ
เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่ง บ้านเรือนร้านค้าประชาชนยังคงสภาพดั้งเดิมอยู่เป็นจำนวนมากและสะอาดสวยงาม

4. ด่านสุไหงโกลก
สร้างโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซีย เป็นเส้นทางเข้า - ออก ในการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้า -ออก สะดวกโดยมีสะพานมาตรฐานเชื่อม

5. บ้านซาไก
ชนเผ่าคนดั้งเดิม อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ กลุ่ม ๆ ละ 7 - 10 คน เรียกตนเองว่าชนเผ่าอัสรี อาศัยหาอาหารของป่า ปัจจุบันอาศัยอยู่ระหว่างบ้านโต๊ะโมะและบ้านภูเขาทอง ชอบที่จะอาศัยทำกินเร่ร่อน จะออกเดินทางไปมาระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทย

 

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates