จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
ร่วมงานกับ BKKFLY.com


  เอเชีย (Asia)
เที่ยวญี่ปุ่น
เที่ยวฮ่องกง
เที่ยวเกาหลี
เที่ยวสิงคโปร์
เที่ยวจีน
เที่ยวฟิลิปปินส์
เที่ยวอินโดนีเซีย
เที่ยวพม่า
เที่ยวเวียดนาม
เที่ยวลาว
เที่ยวอินเดีย
เที่ยวไต้หวัน
เที่ยวภูฎาน
เที่ยวศรีลังกา
เที่ยวเนปาล
เที่ยวมาเลเซีย
เที่ยวบรูไน
เที่ยวมัลดีฟ
เที่ยวอุซเบกิสถาน
   

  ยุโรป (Europe)
เที่ยวอังกฤษ
เที่ยวสเปน
เที่ยวเยอรมัน
เที่ยวเนเธอร์แลนด์ /ฮอลแลนด์
เที่ยวฝรั่งเศส
เที่ยวอิตาลี
เที่ยวกรีซ
เที่ยวรัสเซีย
เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
เที่ยวนอร์เวย์
เที่ยวฟินแลนด์
เที่ยวสวีเดน
เที่ยวโปแลนด์
เที่ยวตุรกี
เที่ยวจอร์แดน

  อเมริกาเหนือ (North America)

เที่ยวอเมริกา

เที่ยวแคนาดา

  อเมริกาใต้ (South America)
เที่ยวบราซิล
เที่ยวเม็กซิโก

  แอฟริกา (Africa)
เที่ยวแอฟริกาใต้

  ตะวันออกกลาง (Middle East)
เที่ยวอาหรับ เอมิเรตส์
เที่ยวบาห์เรน

  โอเชียเนีย (Ocenia)
เที่ยวออสเตรเลีย
เที่ยวนิวซีแลนด์

 
จังหวัดยโสธร
เที่ยวยโสธร


“สถานที่ท่องเที่ยวยโสธร – ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร”

จังหวัดยโสธรเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตภาคอีสานตอนล่าง มีชื่อเสียงในการทำบั้งไฟจนได้ชื่อว่า “เมืองบั้งไฟ” ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองเกษตรกรรม โดยเฉพาะเป็นแหล่งปลูกข้ามหอมมะลิที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

 

จังหวัดยโสธรmore ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร
 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
 ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

 ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ

 
 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดดเด่นในด้านของประวัติศาสตร์ ประเพณี และวิถีชีวิต โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดมหาธาตุ พระพุทธบาทยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย กู่จาน ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน ฯลฯ


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. พระธาตุตาดทอง หรือธาตุก่องข้าวน้อย
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอีสาน ผสมเรือนธาตุอย่างล้านนาประวัติความเป็นมาของพระธาตุแห่งนี้มีอยู่สองนัย นัยหนึ่งมีที่มาจากตำนานก่องข้าวน้อย อีกนัยหนึ่งมีที่มาจากการบูรณะพระธาตุพนม

2. พระพุทธบาทบ้านหนองยาว
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระพุทธบาท บ้านหนองยาว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทำขึ้นตามคตินิยมในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในบริเวณเดียวกันได้พบพระพุทธรูปปางนาคปรก ทำด้วยหินทราย พร้อมศิลาจารึกอักษรไทยน้อย ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้กันแพร่หลายในกลุ่มไท - ลาวอีสาน เมื่อร้อยปีก่อน ข้อความในจารึกมีว่า พระมหาอุดมปัญญา ได้อาราธนารอยพระพุทธบาทมาแต่กรุงศรีอยุธยา

3. พระธาตุพระอานนท์
ออกแบบอย่างประณีต มีรูปแบบต่างจากธาตุอีสานทั่วไป ตามตำนานพื้นบ้านกล่าวว่า พระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นโดยเสนาบดีเก่าจากกรุงศรีสัตนาคนหุต ทั้งยังส่งอิทธิพลทางรูปแบบการก่อสร้างให้กับพระธาตุตาดทอง พระธาตุหนองสามหมื่น
ด้านหน้าองค์พระธาตุมีธาตุขนาดเล็ก ลักษณะธาตุได้รับอิทธิพลศิลปะจากหลวงพระบาง

4. พระพุทธรูปโบราณวัดศรีธาตุ
ประดิษฐาน อยู่ที่วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง ฯ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐฉาบปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๓ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร มีศิลปะการสร้างคล้าย พระพุทธรูปโบราณวัดสิงห์ท่า

5. รอยพระพุทธบาทจำลองวัดป่าอัมพวัน
เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่เมืองยโสธรมีเจ้าเมืองตามการปกครองหัวเมืองลาว มีพระอุโบสถและมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาทสร้างด้วยหินทรายแดง
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ
ธาตุบ้านสะเดา วัดมหาธาตุ หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ พระพุทธรูปโบราณวัดสิงห์ท่า วัดพระธาตุคำบุ (พระธาตุเก่า) พระธาตุหลักคำ พระธาตุบ้านเวิน พระธาตุฝุ่น วัดป่าดอนธาตุ รอยพระพุทธบาทจำลองวัดศรีธรรมาราม วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ พระอุโบสถวัดใต้ศรีมงคล

 

 

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

จังหวัดยโสธร อยู่ในพื้นที่แอ่งโคราช - อุบล และเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ มีแม่น้ำชีไหลผ่านทางตอนใต้ของจังหวัด ทางตอนเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลอนคลื่น ติดกับแนวเทือกเขาภูพาน ป่าไม้เป็นป่าเต็งรังเป็นส่วนมาก มีป่าดงดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบอยู่บ้างบางพื้นที่ พื้นที่ป่าสงวนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ประมาณร้อยละ ๙ ของพื้นที่จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. สวนสาธารณะพญาแถน
ภายในสวนพญาแถนมีลำน้ำเล็กๆ คดเคี้ยวล้อมรอบบริเวณโดยรอบประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ สังคีตศาลา (เวทีการแสดงกลางแจ้ง) สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ เทศบาลกำหนดให้สวนพญาแถนเป็นสถานที่จัดงานบั้งไฟประจำปี (พญาแถนเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อของชาวอีสานว่าเมื่อถึงเดือนหกจะต้องทำบั้งไฟจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าถวายพญาแถน ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล) นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือสั้น(เรือหาปลา)ประจำปี และงานสงกรานต์

2. ภูถ้ำพระ
ที่เรียกว่า “ภูถ้ำพระ” เนื่องจากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมาก ถ้ำพระนี้เป็นถ้ำใหญ่กว้างประมาณ 3 วา ยาวประมาณ 8 วา ตั้งอยู่ชะง่อนภูด้านทิศใต้ มีทางเข้าไปตามซอกหินเป็นอุโมงค์ จากปากถ้ำเลยไปทางทิศเหนือสามารถเดินลอดไปได้ บนภูเขาลูกนี้นอกจากจะมีบรรยากาศร่มเย็นและร่มรื่นไปด้วยป่าไม้หนาทึบแล้ว บริเวณโดยรอบยังมีถ้ำอื่น ๆ อีก อาทิ ถ้ำเค็ง ถ้ำงูซวง ถ้ำเกลี้ยง และถ้ำพรหมบุตร


 


ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

ยโสธรมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และด้วยบรรยากาศของเมืองที่มีความสงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสานที่ความเจริญในด้านต่างๆ ยังมีไม่มากนัก ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้จึงได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวอีสานดั้งเดิม และวัฒนธรรมพื้นบ้านอันงดงามบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่นับวันจะหาได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน
หลังฤดูทำนาชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนมีอาชีพทอผ้าและทำหมอนขิต นักท่องเที่ยวสามารถชมและเลือกซื้อหมอนขิตเป็นของฝากและของที่ระลึกได้

2. หมู่บ้านนาสะไมย
ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านทุ่งนางโอก มีชื่อเสียงในเรื่องการจักสานไม้ไผ่และการแกะสลักเกวียนจำลองที่ประณีตงดงาม

3. ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
บริเวณคุ้มบ้านสิงห์ท่า เป็นย่านเมืองเก่าที่ปรากฏนามอยู่ในประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองปัจจุบัน บริเวณนี้ยังคงมีตึกแถวโบราณที่มีรูปทรงและลวดลายงดงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

4. บ้านทุ่งนางโอก
มีชื่อเสียงในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและของที่ระลึก

5. ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
บริเวณคุ้มบ้านสิงห์ท่า เป็นย่านเมืองเก่าที่ปรากฏนามอยู่ในประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองปัจจุบัน บริเวณนี้ยังคงมีตึกแถวโบราณที่มีรูปทรงและลวดลายงดงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

 

 

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates