• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศอาร์เจนติน่า
รับทำวีซ่าประเทศอาร์เจนติน่า


วีซ่าอาร์เจนตินา (Argentina) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าอาร์เจนตินา โดย BkkFly.com

สถานทูตอาร์เจนตินา (ARGENTINA EMBASSY)

ที่ตั้ง : ห้อง 1601 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขที่ 1 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท กทม. 10110
Tel. : 0-2259-0401, 0-2259-9198
Fax. : 0-2259-0402, 0-2661-7579 , 02-344-6593
E-mail. : emb_etail@mrecic.gov.ar
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 09.00-15.00น.
เวลารับวีซ่า : 09.00-15.00น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : etail.cancilleria.gov.ar/en
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าอาร์เจนตินา เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่อาร์เจนตินาได้ 90 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
  วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 4x4 ซม. จำนวน 2 รูป
  4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  5. ใบจองโรงแรม
  6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร
  7. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
  8. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  9. ใบตรวจโรค
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 4x4 ซม. จำนวน 2 รูป
  4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  5. ใบจองโรงแรม
  6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร
  7. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
  8. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  9. ใบตรวจโรค
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  พักไม่เกิน 90 วัน
  พักไม่เกิน 21 วัน
  พักไม่เกิน 15 วัน
  พักไม่เกิน 14 วัน
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates