• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
วีซ่าประเทศออสเตรเลีย


วีซ่าออสเตรเลีย (Australia) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าออสเตรเลีย โดย BkkFly.com

สถานทูตออสเตรเลีย (AUSTRALIA EMBASSY)

ที่ตั้ง : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย operated by VFS Global.
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(BTS นานา ทางออก หมายเลข 3)
Tel. : 02-118-7100
Fax. : -
E-mail. : info.dibpth@vfshelpline.com
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-16.30 น.
(** วันเสาร์ เวลา 9.30 – 12.30น. ค่าดำเนินการในการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์คือ 2,100 บาทต่อท่าน
และจำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า)
เวลารับวีซ่า : 8.30-15.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5-7 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL : vfs-au.net/Thai
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 14 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  2. - จดหมายรับรองการทำงาน
  3. - สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
  4. - สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรถ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  5. - รูปถ่าย 2 x 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
  6. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม
  8. - ใบประกันการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 4,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายรับรองการทำงาน
  2. - สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  3. - สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
  4. - รูปถ่าย 2 x 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  6. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม
  8. - จดหมายเชิญจากบริษัทในออสเตรเลีย
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 5,300 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates