• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
สถานทูตเบลเยียม (BELGIUM EMBASSY)

ที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารสาทรสแควร์ เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก 10500
Tel. : 0-2108-1800-4, โทรนัดวันยื่นวีซ่า 0-2263-9102
Fax. : 0-2108-1800-8
E-mail. : visa.bangkok@diplobel.fed.be
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00-15.00น. ศุกร์ 08.00-14.00น.
เวลารับวีซ่า : จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00-15.00น. ศุกร์ 08.00-14.00น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ - 1 เดือน
สถานะ : โชว์ตัว
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
  4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  5. ใบจองโรงแรม
  6. สมุดบัญชีธนาคารปรับยอดล่าสุด พร้อมสำเนา
  7. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
  8. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  9. ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,800 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
  4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  5. ใบจองโรงแรม
  6. สมุดบัญชีธนาคารปรับยอดล่าสุด พร้อมสำเนา
  7. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
  8. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  9. ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  10. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเบลเยียม
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,800 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates