• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศกัมพูชา
รับทำวีซ่าประเทศกัมพูชา


วีซ่ากัมพูชา (Cambodia Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่ากัมพูชา โดย BkkFly.com

สถานทูตกัมพูชา (CAMBODIA EMBASSY)
ที่ตั้ง : 518/4 ซ.รามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel. : 02 957 5851
Fax. : -
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : -
เวลารับวีซ่า : -
ระยะเวลาดำเนินการ : - วันทำการ
สถานะ : วีซ่าท่องเที่ยว : โชว์ตัว , วีซ่าธุรกิจ : ไม่โชว์ตัว
URL : -
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 •  
  หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้ากัมพูชา เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่กัมพูชาได้ 14 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

  เอกสารยื่น VISA CAMBODIA

  Business 

  1. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  2. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  3. - รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

   **ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ visa on arrival ได้

   ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชา/เขมร 1,000 บาท
   ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3 วัน
  ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  พักไม่เกิน 90 วัน
  พักไม่เกิน 21 วัน
  พักไม่เกิน 15 วัน
  พักไม่เกิน 14 วัน
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates