• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศจีน
รับทำวีซ่าประเทศจีน


วีซ่าจีน (China Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าจีน โดย BkkFly.com

สถานทูตจีน (CHINA EMBASSY)

ที่ตั้ง (แผนกวีซ่า) : ชั้น 2 อาคาร AA Building 55 รัชดาภิเษก ซอย3 กทม. 10400
Tel. : 02-245-0888
Fax. : 02-247-2214
E-mail. : chinaemb_th@mfa.gov.cn
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 15.00-16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.chinaembassy.or.th/th
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ปรับยอดปัจจุบัน ยอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
  6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  • - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน
  • - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,000 บาท / คน
  • - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
  6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  •    - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน
  •    - ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
  •    - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต


  ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ดาวน์โหลด PDF VISA APPLICATION FROM TO ENTER CHINA

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates