• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศอิตาลี
วีซ่าประเทศอิตาลี


วีซ่าอิตาลี (Italy Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าอิตาลี โดย BkkFly.com

สถานทูตอิตาลี (ITALY EMBASSY)

ที่ตั้ง :
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. : 02-118-7001
Fax. : -
E-mail. : info.itth@vfshelpline.com
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.00น.
เวลารับวีซ่า : 13.00-16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/
** กรณีพำนักระยะยาว :
ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารสำหรับพิจารณาโดยตรงด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกงสุลของสถานทูตอิตาลี ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ตึกออลซีซั่นเพลส อาคารซีอาร์ซี ชั้น 27
87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-250-4970
โทรสาร 02-250-4986
www.ambbangkok.esteri.it
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

  1. - จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน
  2. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  3. - รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
  4. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  5. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) และสำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศในกลุ่มเชงเก้น / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกา
  6. - ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  7. - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
  8. - จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร (เป็นตัวจริงซึ่งมีหัวจดหมายจากธนาคารเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,900 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน
  2. - จดหมายเชิญ จากบริษัทที่อิตาลี
  3. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  4. - รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
  5. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  6. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) และสำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศในกลุ่มเชงเก้น / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกา
  7. - ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  8. - ใบประกันสุขภาพ วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 2,000,000 บาท
  9. - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 4 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
  10. - จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร (เป็นตัวจริงซึ่งมีหัวจดหมายจากธนาคารเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,900 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates