จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
 

KENYA EMBASSY

  578 SUKHUMVIT 71,BANGKOK 10110
  TEL : 0 2319-8857,0 2391-8998 EXT.380
  FAX : 0 2391-8368,0 2381-1745
  EMAIL :
  URL : http://kenyaembassy.or.th/home.htm
 

เวลายื่น0.900-12.00 น./จันทร์/พุธ/ศุกร์

เอกสารยื่น VISA KENYA

Business

 

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. จดหมายเชิญ

3. ฟอร์มวีซ่า

4. work permitตัวจริงพร้อมสำเนา

5.ใช้เวลาทำการ 1 วัน

6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว3 รูป

7. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต

เล่มเก่า(ถ้ามี) 2ชุด

8. ใบจองตั๋ว

9.ในกรณีที่ให้ตัวแทนไปยื่นแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน

และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ

  
TOURIST

***ตัดจดหมายเชิญออกใช้ใบจองโรงแรมแทน***วีซ่าอเมริกาเหนือ North America

วีซ่าอเมริกาใต้ South America

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates