• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศเม็กซิโก
วีซ่าประเทศเม็กซิโก


วีซ่าเม็กซิโก (Mexico Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าเม็กซิโก โดย BkkFly.com

สถานทูตเม็กซิโก (MEXICO EMBASSY)

ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารไทยวาห์ 1 20/60-62 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : 02-285-0995, 02-285-0815-8 ต่อ 201, 203
Fax. : 02-285-0667
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.00-11.30 น.
เวลารับวีซ่า : 8.00-11.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 15 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.sre.gob.mx/tailandia
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1 ชุด
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา
  3. และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  4. - รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. - สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  6. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,200 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 1 ชุด
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา
  3. และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  4. - รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. - สำเนา Statement บริษัท ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  6. - Work Permit ตัวจริง ( ชาวต่างชาติ )
  7. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  8. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  9. - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พร้อม ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทในเม็กซิโก
  10. - จดหมายเชิญจากองค์กรที่ประเทศเม็กซิโก
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,200 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates