• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศมองโกเลีย
รับทำวีซ่าประเทศมองโกเลีย


วีซ่ามองโกเลีย (Mongolia Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่ามองโกเลีย โดย BkkFly.com

สถานทูตมองโกเลีย (MONGOLIA EMBASSY)

ที่ตั้ง : 100/3 ซ.เอกมัย 22 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110
Tel. : 0-2381-1400, 02-392-1011
Fax. : 02-392-4199
E-mail. : mongemb@loxinfo.co.th
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-16.00 น.
เวลารับวีซ่า : 9.00-16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL : www.mongoliavisa.com/embassies-consulates.html
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้ามองโกเลีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่มองโกเลียได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
  วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
   หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้ามองโกเลีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่มองโกเลีย 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า

  1. - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ต้องซื้อใบละ 12 บาท
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport)เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาดเท่าในพาสปอร์ต จำนวน 2 รูป
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,300 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ต้องซื้อใบละ 12 บาท
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport)เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาดเท่าในพาสปอร์ต จำนวน 2 รูป
  4. - จดหมาย หรือ หนังสือเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศมองโกเลีย
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,300 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  พักไม่เกิน 90 วัน
  พักไม่เกิน 21 วัน
  พักไม่เกิน 15 วัน
  พักไม่เกิน 14 วัน
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates