จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
 

MOROCCO EMBASSY

  EMBASSY OF MOROCCO 1 SUKHUMVIT SOI 25 ,KLONGTOEY BANGKOK 10110
  TEL : 0-2260-6410-1
  FAX : 0-2260-6412
  EMAIL :
  URL :
 

***ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร**

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***ต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวเองแต่ถ้าเดินทางเป็นกรุ๊ป 10 คนขึ้นไปสามารถให้เอเยนยื่นแทนได้***

เอกสารยื่น VISA MOROCCO

Business

 

1.จดหมายเชิญ

2. จดหมายรับรองการทำงาน

3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป

4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเก่าถ้ามี

5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

6.ใช้เวลาทำการ 3 วัน

7. สำเนา statement บริษัทย้อยหลัง6 เดือน

8. ตั๋วเครื่องบิน หรือใบจองตั๋วเครื่องบิน

TOURIST

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. จดหมายเชิญ

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน

4. ตั๋วเครื่องบิน หรือใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

8. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

9. ใช้เวลาทำการ 5 วัน

10. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต

เล่มเก่า(ถ้ามี)วีซ่าอเมริกาเหนือ North America

วีซ่าอเมริกาใต้ South America

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates