• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์
วีซ่าประเทศนอร์เวย์


วีซ่านอร์เวย์ (Norway Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่านอร์เวย์ โดย BkkFly.com

สถานทูตนอร์เวย์ (NORWAY EMBASSY)

ที่ตั้ง :
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์
เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : 02-118-7004
Fax. : -
E-mail. : info.nrth@vfshelpline.com
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.00-16.00น.
เวลารับวีซ่า : 13.00-16.00น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai
เบอร์สถานทูตนอร์เวย์ : หมายเลขโทรศัพท์ 02-204-6500, แฟกซ์02-262-0218
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายปะหน้าที่ส่งผ่านอีเมลล์ให้ผู้ขอวีซ่าเซ็นต์ชื่อ+สำเนา
  2. - รูปสี ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2รูป ติดกาวบนใบของวีซ่า
  3. - หนังสือเดินทางตัวจริงเล่มใหม่ และเก่า(ถ้ามี)+สำเนา
  4. - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
  5. - สมุดบัญชีธนาคาร ปรับบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา
  6. - เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสำเนา
  7. - ประกันสุขภาพการเดินทาง วงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,000บาท
  8. - ในจองโรงแรมพร้อมสำเนา
  9. - รายละเอียดการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,000 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายปะหน้าที่ส่งผ่านอีเมลล์ให้ผู้ขอวีซ่าเซ็นต์ชื่อ+สำเนา
  2. - รูปสี ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2รูป ติดกาวบนใบของวีซ่า
  3. - หนังสือเดินทางตัวจริงเล่มใหม่ และเก่า(ถ้ามี)+สำเนา
  4. - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
  5. - สมุดบัญชีธนาคาร ปรับบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา
  6. - เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสำเนา
  7. - ประกันสุขภาพการเดินทาง วงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,000บาท
  8. - ในจองโรงแรมพร้อมสำเนา
  9. - รายละเอียดการเดินทาง
  10. - จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานจากประเทศนอร์เวย์
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,000 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates