จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
 

OMAN EMBASSY

 

***ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเอง**

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เอกสารยื่น VISA NORWAY

Business

 

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. จดหมายเชิญ

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูปพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเก่าถ้ามี

5.ใช้เวลาทำการ 1 วัน

6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด


TOURIST

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2.ใบจองโรงแรม.

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว

4. .พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

 พร้อมพาสปอร์ตเก่า(ถ้ามี)

5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด

6. ใช้เวลาทำการ 1 วันวีซ่าอเมริกาเหนือ North America

วีซ่าอเมริกาใต้ South America

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates