• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศรัสเซีย
วีซ่าประเทศรัสเซีย


วีซ่ารัสเซีย (Russia Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่ารัสเซีย โดย BkkFly.com

สถานทูตรัสเซีย (RUSSIA EMBASSY)

ที่ตั้ง : 78 ซ.สันติภาพ ถ.ทรัพย์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. : 02-234-98-24 ,02-268-11-69
Fax. : 02-237-84-88
E-mail. : rusembbangkok@gmail.com
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 9.00-12.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 - 20 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : http://thailand.mid.ru/th/
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้ารัสเซีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่รัสเซียได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
  วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2 ชุด
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป
  3. - หนังสือเดินทาง(Passport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 ดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  4. - ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากประเทศรัสเซีย
  5. - ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสามารถยื่นแทนได้
  6. จะต้องให้บริษัทของ Aeroflot เป็นคนขอให้โดยที่จะต้องจองโรงแรมกับทางเขา
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,700 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - การขอวีซ่า จะต้องให้บริษัทที่รัสเซีย ขออนุญาติจากกองตรวจคนเข้าเมืองรัสเซียก่อน พอได้ใบ autorizee แล้ว เขาจะส่งมายังสถานทูตรัสเซียในไทยส่วนอีก 1 ใบ บริษัทในรัสเซียจะเก็บไว้ ให้ส่ง Fax กลับมาให้คนเดินทางเพื่อนำมายื่นวีซ่า
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป
  3. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2 ชุด
  4. - หนังสือเดินทาง(Passport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 ดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
  5. - ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากประเทศรัสเซีย
  6. - ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสามารถยื่นแทนได้
  7. - ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่มากกว่า 3 เดือน
  8. - ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสามารถยื่นแทนได้
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,700 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  พักไม่เกิน 90 วัน
  พักไม่เกิน 21 วัน
  พักไม่เกิน 15 วัน
  พักไม่เกิน 14 วัน
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates