• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศศรีลังกา
วีซ่าประเทศศรีลังกา


วีซ่าศรีลังกา (Srilanka Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าศรีลังกา โดย BkkFly.com

สถานทูตศรีลังกา (SRI LANKA EMBASSY)

ที่ตั้ง : ชั้น 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์2 75/6-7 สุขุมวิท 19 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel. : 02-261-1938, 02-665-7299
Fax. : 02-261-1936
E-mail. : slemb@ksc.th.com
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-16.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.30-16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL : www.slembbkk.com
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  3. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  4. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา
  5. - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. - นามบัตร (ถ้าไม่มี ให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้เดินทาง)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  3. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  4. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา
  5. - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. - นามบัตร (ถ้าไม่มี ให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้เดินทาง)
  7. - จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรในประเทศศรีลังกา
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates