จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
 

TUNISIA CONSULATE

  EMBASSY OF TUNISIA 212 RACHADAPISEK RD.,HUAY KWANG BANGKOK 10320
  TEL : 0-2692-5071-2
  FAX : 0-2692-5079
  EMAIL :
  URL :
 

***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

เอกสารยื่น VISA TUNISIA

Business

 

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. จดหมายเชิญ

3. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป

4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

5. ใช้เวลาทำการ 2 สัปดาห์

  
TOURIST

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป

3. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. ใช้เวลาทำการ 2 สัปดาห์

 

***กงสุลตูนีเซียจะรับยื่นวีซ่าเฉพาะคนไทยเท่านั้น ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องติดต่อไปยังสถานทูตที่

อินโดนีเซียเพื่อให้สถานทูตในอินโดนีเซียอนุญาติให้ในไทยรับยื่น 001 622 1570 3432 คุณลีน่าวีซ่าอเมริกาเหนือ North America

วีซ่าอเมริกาใต้ South America

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates