จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
 

URUGUAY EMBASSY

  EMBASSY OF URUGUAY SING SIAN YIT BUILDING 267 NEW ROAD BANGKOK 10110
  TEL : 0-2225-3718-9
  FAX : 0-2224-4139,0-2225-4663
  EMAIL :
  URL :
 

***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

เอกสารยื่น VISA URUGUAY

Business

 

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. จดหมายเชิญจากบริษัทในอุรุกวัย

3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

4. รูปถ่าย 1.5 นิ้วสี 2 รูป

5. พาสปอร์ตตัวจริงที่พร้อมสำเนา 2 ชุด

7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือสำเนา 2 ชุด

8. ใช้เวลาทำการ 20 วัน ไม่รวมวันหยุด

9. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 2 ชุด

10. หนังสือรับรองบริษัท 2 ชุด

 

***ผู้เดินทางต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยตัวเองให้ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้

TOURIST

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน

4. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป

5. พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด

6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือสำเนา 2 ชุด

7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 2 ชุด

8. ใช้เวลาทำการ 20 วันวีซ่าอเมริกาเหนือ North America

วีซ่าอเมริกาใต้ South America

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates