จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com
 

เงื่อนไขและคำแนะนำของสายการบิน

เงื่อนไขและคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม

1. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินภายใน 6 สัปดาห์หลังจากหายป่วย ผู้ป่วยโรคหัวใจจะไม่ได้รับอนุญาติเช่นกันเพราะอาจหัวใจล้มเหลวได้

2. ผู้ป่วยที่มีอาการ chronic bronchitis emphysema bronchiectasis หรือโรคอื่นที่เกีี่่ยวกับทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะยิ่งอาการหนักเมื่อผู้ป่วยมีอาการ hypoxia ร่วมด้วย ผู้ป่วยจะเดินทางได้ต่อเมื่อมีแพทย์เดินทางด้วย ผู้ป่วยต้องพกยาติดตัวเองบนเครื่องด้วย ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจจะไม่ได้รับอนุฐาตให้ขึ้นเครื่องในทุกกรณี การออกกำลังกายเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการบินที่ดี ผุ้ที่เหนื่อยง่ายจะได้รับผลกระทบจากการเดินทางบนเครื่องบินและมีความเครียดมากพิเศษ

3. ผู้ป่วยทางจิตอาจก่อให้เกิดปัญหาได้สองทาง (1)เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (2) ผู้ป่วยทางจิตที่เครียดมากอาจจะยิ่งเครียดกว่าเดิมและทำให้ขาดสติสับสนตลอดจนอาการหนักใดๆ ผู้ป่วยประเภทนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไม่ว่ากรณีใด

4. ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดช่องท้องได้ 10 วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์เพราะอาจกระเทือนแผลได้

5. ผู้ผ่าตัดหน้าอกจะต้องรออย่างน้อย 21 วันจึงจะเดินทางได้

6. ผู้ป่วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินเป็นระยะเวลา 7 วันหลังจากที่มีการนำอากาศเข้าร่างกายผ่านท่อ

7. ผู้โดยสารที่ป่วยจากเส้นโลหิตแตก จะไม่สามารถเดินทางได้อย่างน้อย 3สัปดาห์ ผู้ป่วยที่มีผ้าพันแผลปิดศีรษะจะต้องมีพยาบาลคอยดูแล

8. ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกรามจะไม่ได้เดินทางกับเรา จนกว่าจะหายเป็นปกติดีและมีคนเดินทางที่คอยดูแลอยู่ด้วย

9. ผู้ป่วยโรคอนีเมียจะทนสภาพแรงดันอากาศและฮีโมโกลบินสูงไม่ได้ ผู้ป่วยต้องมีอีโมโกลบินต่ำที่ 6.5 g/dl จึงจะเดินทางกับเราได้

10. ผู้ป่วยเกี่ยวกับเลือดอาจต้องใช้บริการออกซิเจนบรรจุหลอด

11. Deep Vein Thrombosis (DVT) เป็นอาการขั้นรุนแรงของเส้นเลือดอุดตัน ไม่แนะนำให้เดินทางใดๆทั้งสิ้น

12. ต้องถอดเฝือกออกก่อนในระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

13. ผู้ป่วยที่มีความเครียดสูง ควบคุมตัวเองไ่ม่ได้ เป็นเบาหวาน ไม่ได้รับอนุญาตให้บิน

14. ผู้ป่วยริดสีดวงทวารจฃที่ได้รับการผ่าตัดจะไม่ได้รับอนุญาตให้บิน

15. คนไข้โรค tracheostomy อาจได้รับอนุญาตให้บินได้หากมีคนคอยดูดแลและมีอุปกรณ์เพียงพร้อม
สตรีมีครรภ์ (บริการพิเศษ)

16. สตรีมีครรภ์ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน สามารถเดินทางได้ , เมื่อจองบัตรโดยสารสำหรับสตรีมีครรภ์นั้น ผู้โดยสารจะต้องแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ให้เจ้าหน้าที่การบินไทยทราบ เช่น กำหนดคลอด

 สตรีมีครรภ์ที่ไม่อนุญาตให้เดินทาง

1.สตรีที่ตั้งครรภ์เด็กแฝด

2.สตรีที่ตั้งครรภ์มีประวัติเคยแท้งบุตร ฯลฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสูตินารีแพทย์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “Medical Clearance Form (MEDA) จากสูตินารีแพทย์ และได้รับอนุญาตจากการบินไทยให้เดินทางได้ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

3.ภาวะโลหิตจาง

4.มีความผิดปกติทางระบบส่วนต่างๆของร่างกายเรื้อรัง ซึ่งต้องมีการรักษาอยู่เป็นประจำ

5.มีประวัติการแท้ง

6.มดลูกต่ำกว่าปกติ

7.มีประวัติการตั้งครรภ์ในตำแหน่งที่ผิดปกติ

8.มีประวัติหรือปัจจุบันรกในครรภ์มีภาวะไม่ปกติ

9.มีความเสี่ยงในการแท้งหรือ มีการตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ปัจจุบัน

10.มีการปฏิสนธิของไข่เกิน 2 ตัว 

11.มีประวัติโลหิตเป็นพิษ, โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน


**** เหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำ แต่ละคนพึงพิจารณาและเลือกใช้เอง

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates