การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า


วีซ่าท่องเที่ยว : ข้อมูลการทำ Visa ท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

bkkfly.com รับทำวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลก และเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่า สำหรับประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพ ตั้งแต่เตรียมเอกสารที่ใช้ยื่น จนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานทูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร นอกจากนี้ 

bkkfly.com เป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา ข้อแนะนำต่างๆ บริการครอบคลุมทุกด้าน เช่น การให้คําปรึกษาวีซ่า บริการกรอกแบบฟอร์ม ยื่นแบบฟอร์มคําขอในการขอวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชา, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าไต้หวัน, วีซ่าลาว, วีซ่าอิหร่าน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์ ในราคาย่อมเยา เก็บค่าเอกสารตามจริง ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ

ประเทศที่ต้องขอวีซ่า
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
พักไม่เกิน 90 วัน
พักไม่เกิน 21 วัน
พักไม่เกิน 15 วัน
พักไม่เกิน 14 วัน

ข้อมูลจาก กรมการกงสุลและกระทรวงการต่างประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates